Antibiotica-infuus aan huis

Voor antibioticabehandeling via een infuus is ziekenhuisopname niet langer nodig. Dankzij goede samenwerkingsafspraken blijven mensen met een infectie mobiel, ook tijdens de behandeling met intraveneuze antibiotica. Wie antibiotica via een infuus moet krijgen, was lange tijd veroordeeld tot het ziekenhuis(bed). Soms wel 4 tot 6 weken. Voor mensen met een actief (sociaal en werkzaam) leven erg vervelend, want dat leven ligt tijdelijk stil. Voor kwetsbare mensen vaak een achteruitgang in de conditie door de opname en het gedwongen vele stil zitten.

Begeleiding thuis mogelijk maken

De veiligheid van zorg staat voorop, daarom staan patiënten onder intensieve controle. Dagelijks krijgen ze bezoek van een gespecialiseerde verpleegkundige van de thuiszorg, twee maal per week komt de Trombosedienst thuis bloedprikken en regelmatig bezoeken ze de poli voor een afspraak met de internist-infectioloog. Deze blijft verantwoordelijk voor de zorg aan de patiënt.

Het initiatief om deze behandeling snel en veilig thuis of in het verpleeghuis mogelijk te maken, lag bij de internisten-infectiologen van CWZ. Zij zetten de samenwerking op met collega’s in het ziekenhuis én met externe partners. Patiënten met een antibiotica-infuus kunnen nu na een paar dagen weer naar huis of naar het verpleeghuis. Dit kan snel worden geregeld: binnen 24 uur is iemand thuis. 

Uiteraard maken de artsen telkens weer de afweging of iemand in aanmerking komt. “Is er een andere medische noodzaak voor opname, of wil iemand het liever niet, dan blijft de patiënt gewoon in het ziekenhuis”, zegt internist-infectioloog Tom Sprong.

Meer mogelijkheden

Het project wordt uitgebreid. Patiënten met een infectie kunnen straks direct van de polikliniek naar huis met intraveneuze antibiotica en hoeven niet eerst te worden opgenomen. Later wordt behandeling van wondroos thuis mogelijk.

Omroep Gelderland over de thuisbehandeling

Innovatieve toepassing voor antibiotica thuis

Met de zogenaamde ‘easypump’ kan intraveneuze antibiotica in de thuissituatie gegeven worden. Dit is een pomp ter grootte van een sinaasappel die in een vastgestelde tijd automatisch leegloopt. De pomp zit in een heuptasje met een infuuslijn naar de bovenarm. Omdat de pomp niet afhankelijk is van stroom of batterijen, zijn vrijwel alle dagelijkse activiteiten mogelijk.

In het kort: antibiotica via infuus

Waarom? Ligduur verkorten voor patiënten die behandeling met intraveneuze antibiotica krijgen. 

Hoe? Patiënt krijgt thuis of in het verpleeghuis antibiotica via een infuus. Sedert 2018: Voorkomen opname patiënten SEH /poli, die alleen voor antibiotica opgenomen moeten worden door patiënt voor de eerste gift op te nemen op de afdeling Dagbehandeling.

Wie? CWZ infectiologen, CWZ transferpunt, CWZ apotheek, CWZ Dagbehandeling,  ZZG zorggroep, Buurtzorg, Santé partners, Allerzorg en Pantein en verpleeghuizen ZZG Herstelcentrum, Kalorama, Zorggroep Maas en Waal, Zinzia en Mariëndaal.

Status? Geïmplementeerd, 110 patiënten per jaar, die ieder gemiddeld 24 dagen antibiotica intraveneus krijgen

Contactpersoon? Tom Sprong, t.sprong@verwijder-dit.cwz.nl.

Antibiotica via infuus thuis: juiste zorg op de juiste plek

CWZ zet zich in voor samenwerking in de regio door allerlei transmurale projecten, zoals thuis antibiotica via een infuus krijgen. De juiste zorg op de juiste plek is één van de ambities van CWZ in het programma Beter beter worden - onze zorg.