Prostaatkankercentrum - info voor zorgprofessionals

Sinds 1 september 2016 verrichten de urologen van het Catharina Ziekenhuis Eindhoven (CZE), het Radboudumc en het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) alle robotoperaties voor prostaatkanker binnen het prostaatkankercentrum op locatie CWZ te Nijmegen. Bij deze complexe robot-geassisteerde radicale prostatectomie (RARP) bepaalt expertise in grote mate de uitkomsten.

De twee Santeon-ziekenhuizen Catharina en CWZ kennen al sinds april 2013 een vergaande én succesvolle samenwerking op dit gebied. De effecten van deze samenwerking zijn duidelijk zichtbaar door het Santeon-project ‘Zorg voor Uitkomst’, waarbinnen de 7 Santeon-ziekenhuizen hun kwaliteit van zorg voor prostaatkankerpatiënten meten en openbaar beschikbaar maken.

Concentratie van radicale prostatectomie

Door de concentratie van deze hoog-complexe chirurgie is het aantal ingrepen in het prostaatkankercentrum verder toegenomen en is een team van vier zeer ervaren urologen uit de drie ziekenhuizen geformeerd dat deze ingreep met hoge frequentie verricht. Door de toename van het aantal ingrepen kunnen de urologen zich ook individueel verder ontwikkelen, doordat het team continue de operatieresultaten rapporteert en bespreekt.

Optimaal behandeladvies
Het team operateurs bespreekt elke patiënt voor de operatie aan de hand van de resultaten van voorafgaand weefselonderzoek (prostaatbiopten) en MRI beeldvorming. Zo komen we tot een optimaal behandeladvies. De academische inbreng van het Radboudumc garandeert dat we door wetenschappelijk onderzoek steeds beschikken over de nieuwste technieken. Zo kunnen we onze behandelresultaten gebruiken om de zorg voor de prostaatkankerpatiënt ook in de toekomst steeds verder te verbeteren.

Nationaal prostaatkankercentrum

Door verdere concentratie van radicale prostatectomie wil het team van het prostaatkankercentrum een volgende kwaliteitsslag maken. Verdere verbetering van de uitvoering en uitkomsten van de chirurgische behandeling van prostaatkanker moet leiden tot een optimaal oncologisch resultaat met zo min mogelijk bijwerkingen als incontinentie en impotentie. Het streven is een centrum in te richten dat zich internationaal kan meten met gerenommeerde klinieken als de Martini Klinik in Hamburg.

De samenwerking tussen de drie ziekenhuizen op het gebied van robotchirurgie is de eerste stap naar een Comprehensive Prostate Cancer Netwerk (CPCN) in Oost-Nederland. Binnen dit netwerk zullen alle behandelingen voor de diverse stadia van prostaatkanker plaatsvinden op het hoogste kwaliteitsniveau. De meeste onderdelen van de prostaatkankerzorg zullen in de participerende ziekenhuizen zo dicht mogelijk in de buurt van de patiënt worden geboden. Alleen de hoogcomplexe onderdelen van de prostaatkankerketen, zoals de robotchirurgie, worden op één locatie geconcentreerd. Zo kunnen we de uitkomsten optimaal maken. Verdere controles vinden weer dicht bij huis plaats.

Resultaten

De urologen van het prostaatkankercentrum willen hun resultaten transparant met hun patiënten delen. De resultaten van de samenwerking tussen de ziekenhuizen bij de RARP zijn inzichtelijk gemaakt voor patiënten. U ziet ze hier.

Robotchirurgie in CWZ

Het prostaatkankercentrum heeft gekozen voor concentratie op locatie CWZ om verschillende redenen:

  • CWZ past sinds 2008 robotchirurgie toe bij de radicale prostatectomie.
  • Bij de start van de samenwerking in het prostaatkankercentrum verrichtte CWZ van de deelnemende ziekenhuizen het grootste aantal procedures. Hierdoor hebben alle betrokken zorgmedewerkers veel ervaring met de zorg voor deze patiëntencategorie.
  • CWZ heeft sinds 2014 de modernst beschikbare operatierobot, de Da Vinci Xi.
  • In het najaar van 2017 is een speciale operatiekamer ingericht die volledig is toegerust voor continu en optimaal uitvoeren van robotchirurgie.
  • Naast het terrein van CWZ zijn uitstekende hotelfaciliteiten waarvan patiënten en hun naasten die verder van Nijmegen vandaan wonen gebruik van kunnen maken.

Prostaatkankerteam

In het prostaatcentrum werken zorgprofessionals samen in een hecht team. Door de operaties op één locatie te concentreren, verricht elke uroloog deze ingreep vaak. Hierdoor kunnen zij zich verder bekwamen in deze operatie. Het team van urologen bespreekt wekelijks samen de resultaten om zich steeds te blijven verbeteren.

Basten, J.P van uroloog

Somford, D.M. uroloog

Sedelaar, J.P.M uroloog

Vrijhof, E.J. uroloog

Hoekstra, R.J. fellow prostaatkanker

Baas, D.J.H. arts-assistent / arts-onderzoeker

De Baaij, J. de verpleegkundig specialist

Maanen, J.B. van physician Assistant