Archief nieuws diagnostiek en lab

Op deze pagina staat archiefnieuws voor verwijzers over diagnostiek door de laboratoria klinische chemie, medische microbiologie en pathologie en door de afdeling radiologie.

Dit zijn archiefberichten.

Klinische chemie

Wijziging rapportage van dysmorfe erytrocyten per 15 juli

Per 15 juli wordt de rapportage van dysmorfe erytrocyten gewijzigd. In plaats van een categorale uitslag (< 40% of > 40%), zal het aantal dysmorfe erytrocyten worden gerapporteerd als percentage. Indien er (ook) acanthocyten worden gezien, zullen deze apart worden vermeld. 

Pathologie

EDIFACT berichten pathologie: adres verzendadres gewijzigd op 1 september

De PA lab berichten vallen op dit moment niet direct op in uw HIS waardoor mogelijk een belangrijke PA uitslag niet direct wordt gezien. Dat gaat per 1 sept 2023 veranderen. De PA berichten kunt u dan meteen herkennen aan het verzendadres CWZ Secretariaat Pathologie 500100226, zie onderstaande foto.

Medische microbiologie

Radiologie