Archief nieuws diagnostiek en lab

Op deze pagina staat archiefnieuws voor verwijzers over diagnostiek door de laboratoria klinische chemie, medische microbiologie en pathologie en door de afdeling radiologie.

Dit zijn archiefberichten.

Klinische chemie

Aanvraag fertiliteitsonderzoek in Zorgdomein

In Zorgdomein kan een aanvraag gedaan worden voor fertiliteitsonderzoek, waarbij het formulier 'Vragenlijst Fertiliteitsonderzoek' als pop up verschijnt.  Dit formulier graag dubbelzijdig uitprinten, voorzien van sticker met gegevens van de patiënt en meegeven aan de patiënt. Voorzijde formulier in te vullen door patiënt, achterzijde wordt ingevuld door het KCHL. Op het formulier staat bij algemene instructies vermeld hoe de patiënt een afspraak bij het laboratorium kan maken.

Aanpassing rapportage eenheid voor lipoproteine(a)

Het laboratorium heeft besloten de voorkeur eenheid van het eiwit lipoproteïne(a) - of kortweg Lp(a) per 1-9-2023 aan te passen van mg/L naar nmol/L op basis van internationale richtlijnen. De streefwaarde wordt Lp(a) < 75 nmol/L (voorheen < 300 mg/L).

Lp(a) is een belangrijke, erfelijk bepaalde, cardiovasculaire risicofactor, die op basis van Europese richtlijnen ten minste eenmaal zou moeten worden gemeten bij elke patiënt met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Een eenmalige bepaling van Lp(a) volstaat, aangezien het gehalte Lp(a) in het bloed van een individu gedurende diens hele leven nagenoeg gelijk blijft en niet wordt beïnvloed door leefstijl en voeding.

Adviezen voor laboratoriumonderzoek m.b.t. analyse bloedingsneiging

Naar aanleiding van de recent verschenen pre-analytische richtlijn laboratoriumonderzoek m.b.t. analyse bloedingsneiging dient u zich bewust te zijn van de volgende zaken:

 • Lichamelijke inspanning, stress en zwangerschap hebben effect op de stolling. Met name bij analyse (congenitale of onbegrepen) bloedingsneiging kunnen inspanning, stress en zwangerschap afwijkingen in de hemostase maskeren. Overweeg herhaling van laboratoriumonderzoek naar bloedingsneiging bij patiënten met hoge verdenking op een ander moment (bij zwangeren bij voorkeur>2 maanden na de bevalling).
 • Roken kan leiden tot verhoogde waardes van D-dimeer en fibrinogeen. Overweeg bij analyse bloedingsneiging om, ter standaardisatie, de patiënt een instructie te geven over het vermijden van roken gedurende 30 minuten voorafgaande aan de bloedafname.
 • Dag-nacht variatie kan effect hebben op de stollingsfactoren en vWF. Overweeg bij opeenvolgende analyses hetzelfde tijdstip van bloedafname.

Wijziging rapportage van dysmorfe erytrocyten per 15 juli

Per 15 juli wordt de rapportage van dysmorfe erytrocyten gewijzigd. In plaats van een categorale uitslag (< 40% of > 40%), zal het aantal dysmorfe erytrocyten worden gerapporteerd als percentage. Indien er (ook) acanthocyten worden gezien, zullen deze apart worden vermeld. 

Pathologie

Obductieaanvragen via Zorgdomein vanaf medio oktober

 

Vanaf medio oktober zal het ook mogelijk zijn om obductie-aanvragen via Zorgdomein te doen. De manier van obductie aanvragen zoals dit nu gebeurt, zal daarnaast gewoon blijven bestaan. Tezijnertijd zal ook de webpagina voor zorgpartners hierop aangepast worden.

 

EDIFACT berichten pathologie: adres verzendadres gewijzigd op 1 september

De PA lab berichten vallen op dit moment niet direct op in uw HIS waardoor mogelijk een belangrijke PA uitslag niet direct wordt gezien. Dat gaat per 1 sept 2023 veranderen. De PA berichten kunt u dan meteen herkennen aan het verzendadres CWZ Secretariaat Pathologie 500100226, zie onderstaande foto.

Wijziging BVO cervix: regio Nijmegen valt voortaan onder regio Midden

 

Blijkbaar is er op 1 juli 2023 een wijziging geweest qua regio-indeling in het BVO BMHK (baarmoederhalskanker). Als het goed is bent u hierover door Symbiant geïnformeerd, maar wij merken dat veel huisartsen die informatie niet hebben gehad of nog met vragen zitten. Daarom hier nogmaals dit bericht.

Het aantal regio’s in Nederland is door RIVM sinds 1 juli gereduceerd van 5 naar 3. Op deze website kunt u nagaan onder welke regio uw praktijk nu valt en of onderstaande nu ook voor uw praktijk van toepassing is.

 • Regio Nijmegen valt niet langer onder regio Zuid maar onder regio Midden.
 • De BVO’s van de regio Midden moeten nu naar Symbiant lab gestuurd worden: Maelsonstraat 3 1624 NP Hoorn.
 • Indicatieve uitstrijkjes mogen NIET aan de Symbiant bode meegegeven worden, tenzij u de order ook bij Symbiant heeft geplaatst.
 • Indicatieve uitstrijkjes kunt u ook aanbieden bij een lab in de eigen regio zoals CWZ.
 • Wilt u indicatieve BVO’s naar CWZ sturen, dan kunt u de materialen daarvoor bestellen via onze webshop. Als de CWZ-bode uw praktijk bezoekt mag u het afgenomen materiaal gewoon meegeven. Als uw praktijk niet in onze routes is opgenomen, kunt u het materiaal ook per post aan ons lab verzenden in de blauwe verzendenveloppen die u via onze webshop kunt bestellen.

 

Medische microbiologie

Wijzigingen in BRMO casemanagement

 • In het casemanagement BRMO is per 1 september dit veranderd: voorheen werd de patiënt circa 10 dagen na het versturen van de informatiebrief gebeld door de afdeling infectiepreventie om te informeren of er nog vragen zijn. Sinds 1 september staat in de informatiebrief dat de patiënt telefonisch contact kan opnemen met de afdeling infectiepreventie. We merken namelijk dat de patiënten die vragen hadden vaak zelf belden vóór de 10 dagen en de patiënten die wij belden geen vragen hadden.
 • Het BRMO case management wordt verder uitgebreid met het informeren van een positieve MRSA bevinding.
 • In tegenstelling tot BRMO-dragerschap kan er reden zijn om MRSA-dragerschap te behandelen. Ga voor aanvullende informatie voor huisartsen naar: MRSA netwerk.nl ik ben huisarts.

Folder MRSA

Radiologie