Diagnostiek en laboratorium

Bloedafname en prikposten

In verband met de opschaling van zorg binnen de regio, breiden wij onze bloedafnameactiviteiten uit. Wij vragen uw aandacht voor de volgende tijdelijke wijzigingen;

 • Vanaf maandag 11 mei a.s. openen wij een extra uitgebreide bloedafname poli, speciaal voor de eerstelijnspatiënten. Het betreft CWZ Polikliniek Jonkerbosch en deze is dagelijks geopend van 08:00 - 17:00 uur. De ingang van de poli is gelegen aan de Burgemeester Daleslaan 27, 6532 CN Nijmegen (tegenover ingang van NEC stadion).
 • Onze Corona prikposten zijn inmiddels gesloten. Een patiënt met een Corona verdenking kunt u alléén verwijzen naar Polikliniek Jonkerbosch. Op deze locatie worden namelijk alle patiënten vooraf getrieerd. Een bewezen Corona patiënt kan alléén thuis worden geprikt. Een speciaal team met beschermende kleding blijft beschikbaar om patiënten aan huis te prikken. Voor de thuisprikroutes geldt deze worden uitsluitend op aanvraag van de desbetreffende aanvrager ingepland.
 • De komende weken zullen wij per locatie nagaan of een prikpost open kan of niet. Dit hangt mede af of er voldoende preventieve maatregelen genomen kunnen worden. Alléén de website biedt u een overzicht van de meest actuele prikposten en openingstijden: www.inrtrombosedienst.nl/prikposten
 • Tot slot vragen wij u bij het verwijzen van uw patiënten rekening houden met de ochtenddrukte op de pikposten. U kunt ons daarbij helpen door bijvoorbeeld het traditionele lipidenprofiel voor CVRM niet nuchter af te laten nemen, conform NHG-aanbeveling (maart 2019). Volgens deze aanbeveling dienen alléén de patiënten met een bekende dyslipidemie of hypertriglyceridemie nuchter te worden geprikt.

Patiënten die komen voor bloedafname kunnen dus vanaf maandag terecht op CWZ polikliniek Jonkerbos. De locatie in CWZ Hoofdgebouw B82 is uitsluitend voor poli-patienten van CWZ

Radiologie

Het is weer mogelijk nieuwe radiologie verwijzingen te doen in zorgdomein. Voor het aanvragen van een echo onderzoek vragen we u nog terughoudend te zijn ivm suboptimale onderzoekscapaciteit.

U kunt patiënten informeren dat zij contact met radiologie CWZ kunnen opnemen voor het maken van een afspraak. In de ZD brief, bij nieuwe verwijzingen, wordt de patiënt ook weer gevraagd om zelf contact op te nemen voor het maken van een afspraak. Wij proberen deze patiënten ook per mail op de hoogte te stellen van onze openstelling en de mogelijkheid om een afspraak te maken.

Mbt openstaande verwijzingen;                                                                                                                                                                                                                      Het is voor Radiologie onmogelijk de nog openstaande orders te controleren op relevantie en een prioriteit. Alle door u zelf ingediende orders ziet u in de "regie omgeving" van Zorgdomein.                                                                                                                                                                                  !! Wij gaan ervan uit dat u zélf reeds actie heeft ondernomen mbt spoedonderzoeken.                                                                                                      Indien de noodzaak voor verwijzing niet meer aanwezig is verzoeken wij u de order te annuleren.                   

 • Mammografie of echo onderzoek; Patiënten waarvan de afspraak voor mammografie of echo is geannuleerd tgv COVID19 lockdown worden door het CWZ opnieuw uitgenodigd.
 • Foto’s; Afspraken voor foto’s worden NIET door ons uitgenodigd, het initiatief daarvoor laten we bij de patiënt zelf.

In verband met de COVID19 omstandigheden hebben we tijdelijk de geldigheid van een ZD verwijzing verruimd. Vanaf maandag 11 mei gaat de reguliere vervaltermijn van 6 weken weer gelden.

UPDATE  radiologie 5/6/2020                                                                                                                                                                                                                                          Het is ons helaas nog niet gelukt alle reeds ingestuurde orders voor radiologisch onderzoek van het eerste kwartaal in te plannen.                        De nog uitstaande orders voor echo zijn inmiddels door de radiologen beoordeeld. Een aantal orders is afgekeurd, de betreffende patiënten krijgen een bericht (mail/post) waarin de annulering gemeld wordt. Indien het onderzoek toch nodig is, wordt de patiënt gevraagd contact op te nemen met de huisarts voor het opnieuw aanvragen van het onderzoek. Wij hopen u hiermee voldoende geinformeerd te hebben.

Medische Microbiologie

Ivm opstarten van de reguliere zorg is het van belang om ook de reguliere diagnostiek weer uit te breiden. Helaas ervaren wij nog steeds leveringsproblemen waardoor wij nog niet helemaal terug kunnen naar de reguliere setting.

 Dit betekent, dat vanaf heden onderstaande diagnostiek WEL weer wordt uitgevoerd:

 • SOA diagnostiek
 • Virale feces diagnostiek
 • Alle virale en bacteriële respiratoire PCR diagnostiek

Onderstaande diagnostiek wordt reeds ANDERS uitgevoerd. Dit blijft voorlopig nog zo en leidt tot een langere doorlooptijd.

 • Bacteriële feces diagnostiek (Salmonella, Shigella, Campylobacter, STEC)
  • Yersinia, alleen mogelijk na overleg met dienstdoende arts-microbioloog
 • Parasitologische feces diagnostiek

U kunt vanaf heden weer afnamesetjes bestellen in de webshop van het CWZ. 

T.a.v. retourneren van afgenomen materialen:                                                                                                                                                                                              Als u gebruik maakt van grijze retourenveloppen, kunt die deze zoals regulier via de post versturen.                                                                                    Als u gebruikt maakt van rode retourenveloppen, kunt u NOG GEEN gebruik maken van de reguliere koeriersdienst.

Hiervoor geldt het volgende; u kunt voor 10.00 ’s ochtends contact opnemen met Dienstverlening aan Zorgpartners op tel. 024 365 8888 voor het ophalen van het materiaal. Wij verwachten spoedig weer de reguliere koeriersdienst te kunnen starten, als we zover zijn krijgt u daarover separaat bericht van Dienstverlening aan Zorgpartners.

Wij willen u, zoals altijd, vragen uw diagnostiek afgewogen en met zorg aan te vragen.