Diagnostiek en laboratorium

Bloedafname en prikposten

In verband met de opschaling van zorg binnen de regio, breiden wij onze bloedafnameactiviteiten uit. Wij vragen uw aandacht voor de volgende tijdelijke wijzigingen;

 • Vanaf maandag 11 mei openen wij een extra uitgebreide bloedafname poli, speciaal voor de eerstelijnspatiënten. Het betreft CWZ Polikliniek Jonkerbosch en deze is dagelijks geopend van 08:00 - 17:00 uur. De ingang van de poli is gelegen aan de Burgemeester Daleslaan 27, 6532 CN Nijmegen (tegenover ingang van NEC stadion). Ook patienten met een bloedafnameformulier van de Radboud UMC kunnen hier terecht voor bloedafname. Wij vragen u wel de bloedafname bij deze patienten vóór 11 uur te laten afnemen, ivm vervoer van de afgenomen materialen naar het Radboud UMC.
 • Onze corona-prikposten zijn inmiddels gesloten. Een patiënt met een corona-verdenking kunt u alléén verwijzen naar polikliniek Jonkerbosch. Op deze locatie worden namelijk alle patiënten vooraf getrieerd. Een bewezen corona-patiënt kan alléén thuis worden geprikt. Een speciaal team met beschermende kleding blijft beschikbaar om patiënten aan huis te prikken. Voor de thuisprikroutes geldt deze worden uitsluitend op aanvraag van de desbetreffende aanvrager ingepland.
 • De komende weken zullen wij per locatie nagaan of een prikpost open kan of niet. Dit hangt mede af of er voldoende preventieve maatregelen genomen kunnen worden. Alléén de website biedt u een overzicht van de meest actuele prikposten en openingstijden: www.inrtrombosedienst.nl/prikposten
 • Tot slot vragen wij u bij het verwijzen van uw patiënten rekening houden met de ochtenddrukte op de pikposten. U kunt ons daarbij helpen door bijvoorbeeld het traditionele lipidenprofiel voor CVRM niet nuchter af te laten nemen, conform NHG-aanbeveling (maart 2019). Volgens deze aanbeveling dienen alléén de patiënten met een bekende dyslipidemie of hypertriglyceridemie nuchter te worden geprikt.

Patiënten die komen voor bloedafname kunnen dus vanaf maandag terecht op CWZ polikliniek Jonkerbos. De locatie in CWZ Hoofdgebouw B82 is uitsluitend voor poli-patienten van CWZ

Radiologie

Het is weer mogelijk nieuwe radiologie verwijzingen te doen in zorgdomein. Voor het aanvragen van een echo onderzoek vragen we u nog terughoudend te zijn ivm suboptimale onderzoekscapaciteit.

U kunt patiënten informeren dat zij contact met radiologie CWZ kunnen opnemen voor het maken van een afspraak. In de ZD brief, bij nieuwe verwijzingen, wordt de patiënt ook weer gevraagd om zelf contact op te nemen voor het maken van een afspraak. Wij proberen deze patiënten ook per mail op de hoogte te stellen van onze openstelling en de mogelijkheid om een afspraak te maken.

Over openstaande verwijzingen

 • Het is voor radiologie onmogelijk de nog openstaande orders te controleren op relevantie en een prioriteit. Alle door u zelf ingediende orders ziet u in de "regie omgeving" van Zorgdomein.
 • Let op: wij gaan ervan uit dat u zélf reeds actie heeft ondernomen voor spoedonderzoeken. 
 • Indien de noodzaak voor verwijzing niet meer aanwezig is, verzoeken wij u de order te annuleren.
 • Mammografie of echo onderzoek:patiënten waarvan de afspraak voor mammografie of echo is geannuleerd vanwege COVID19 lockdown worden door CWZ opnieuw uitgenodigd.
 • Foto’s:afspraken voor foto’s worden NIET door ons uitgenodigd, het initiatief daarvoor laten we bij de patiënt zelf.

In verband met de COVID19 omstandigheden hebben we tijdelijk de geldigheid van een ZD verwijzing verruimd. Vanaf maandag 11 mei geldt de reguliere vervaltermijn van 6 weken weer gelden.

Update radiologie 5 juni 2020

 • Het is ons helaas nog niet gelukt om alle reeds ingestuurde orders voor radiologisch onderzoek van het eerste kwartaal in te plannen. De nog uitstaande orders voor echo zijn inmiddels door de radiologen beoordeeld. Een aantal orders is afgekeurd, de betreffende patiënten krijgen een bericht (mail/post)waarin de annulering gemeld wordt.
 • Indien het onderzoek toch nodig is, wordt de patiënt gevraagd contact op te nemen met de huisarts voor het opnieuw aanvragen van het onderzoek. Wij hopen u hiermee voldoende geinformeerd te hebben.

Medische microbiologie

Vanwege het opstarten van de reguliere zorg is het van belang om ook de reguliere diagnostiek weer uit te breiden. Helaas ervaren wij nog steeds leveringsproblemen waardoor wij nog niet helemaal terug kunnen naar de reguliere setting.

Uitvoering weer
Dit betekent, dat vanaf heden onderstaande diagnostiek WEL weer wordt uitgevoerd:

 • SOA diagnostiek
 • Virale feces diagnostiek
 • Alle virale en bacteriële respiratoire PCR diagnostiek

Uitvoering anders
Onderstaande diagnostiek wordt reeds ANDERS uitgevoerd. Dit blijft voorlopig nog zo en leidt tot een langere doorlooptijd.

 • Bacteriële feces diagnostiek (Salmonella, Shigella, Campylobacter, STEC)
 • Yersinia, alleen mogelijk na overleg met dienstdoende arts-microbioloog
 • Parasitologische feces diagnostiek

Afnamesetjes
U kunt vanaf heden weer afnamesetjes bestellen in de webshop van CWZ.

Retourneren
Over het retourneren van afgenomen materialen:

 • Als u gebruik maakt van grijze retourenveloppen, kunt die deze zoals regulier via de post versturen.
 • Als u gebruikt maakt van rode retourenveloppen, kunt u NOG GEEN gebruik maken van de reguliere koeriersdienst.

Hiervoor geldt het volgende: u kunt voor 10.00 uur ’s ochtends contact opnemen met Dienstverlening aan Zorgpartners op tel. 024 365 8888 voor het ophalen van het materiaal. Wij verwachten spoedig weer de reguliere koeriersdienst te kunnen starten. Als we zover zijn, krijgt u daarover separaat bericht van Dienstverlening aan Zorgpartners.

Wij willen u, zoals altijd, vragen uw diagnostiek afgewogen en met zorg aan te vragen.

Aanvragen coronatest (vanaf 1 juni)

Vanaf 1 juni kan iedereen met milde klachten die mogelijk duiden op het coronavirus zich laten testen bij de GGD. Vanwege deze landelijke opschaling zijn CIHN en CWZ Medische Microbiologie onderstaande nieuwe afspraken overeengekomen.

Een huisarts, die een patiënt wil laten testen op SARS CoV-2:

 1. Kan mobiele patiënten naar de GGD-testlocatie verwijzen om zich daar te laten testen.
  • Hiervoor kan contact worden opgenomen met de GGD.­­
  • Het telefoonnummer is 0800-1202.
 2. Neemt bij ernstig zieke, niet mobiele patiënten zelf de testen af (conform NHG of om andere reden)
  • LET OP: voor Land van Cuijk en Noord-Limburg gelden eerder gemaakte afspraken over thuistesten nog steeds.
  • Afname van 'kweekset algemeen', vink op aanvraagformulier SARS-CoV-2(corona) aan.
  • Omdat het RNA snel wordt afgebroken, is het van groot belang dat het afgenomen materiaal zo spoedig mogelijk (maximaal 1 uur na afname) in een koelkast wordt gelegd. Afgenomen materialen kunnen tot 24 uur na afname bewaard worden in de koelkast.
 3. Kan de mobiele patiënt nog steeds in CWZ laten testen.
  • CWZ heeft geen contract met de GGD. Dit betekent dat kosten van het testen voor de patiënt zijn als het eigen risico nog niet is verbruikt.
  • Werkwijze: aanvraagformulier meegeven aan patiënt of opsturen naar covidtesters@verwijder-dit.cwz.nl
  • De testcabine staat links van de hoofdingang (van het CWZ-hoofdgebouw). Er is een vrije inloop tussen 9.00 – 18.30 uur op werkdagen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Inleveren materialen:                      
  • Deze kunnen meegegeven worden volgens de normale logistieke koeriersdienst, of afgeven bij CWZ door familie of bekende (niet door de patiënt zelf). Dat kan op: maaandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 17.00 uur in de materiaalbox in de triagetent bij de hoofdingang. En op maandag t/m vrijdag tussen17.00 - 21.00 uur en in het weekend bij het welkompunt bij de hoofdingang.
  • Voor ieder ingeleverd setje ontvangt u, zoals u gewend bent, een nieuw setje via de koerier van CWZ.

Huisartsen die geen gebruik maken van CWZ MMB   

 • Huisartsen, die niet aangesloten zijn bij de afdeling medische microbiologie (MMB) van CWZ en geen afnamesets van CWZ hebben, kunnen voor de Covid-testen gebruik maken van de faciliteiten van MMB-CWZ.
 • Plaats een telefonische bestelling (024-365 7515, optie 4) voor max. 5 afnamesetjes.
 • Deze setjes kunnen op werkdagen tussen 9.00 - 18.30 uur opgehaald worden bij de testlocatie bij CWZ (links naast de hoofdingang).

  Keuze voor afname van een keeluitstrijk in plaats van een nasofarynx uitstrijk door de huisarts                                                 

  • Uniform 1 methode:
   • Bij gebruik van orale antistolling is een nasofarynx uitstrijk niet wenselijk in verband met het risico op neusbloedingen.
   • Levering van nasopharynx stokken die van goede kwaliteit zijn, is op dit moment niet gegarandeerd door leveringsproblemen van de fabrikant. Zodra dit wel gegarandeerd wordt zal CWZ sets aanleveren met beide stokken conform NHG.
  • Afname keelkweek is eenvoudiger.
  • Sensitiviteit van een keelkweek is maar iets lager (~70% vs ~80%).
  • Filmpje RIVM over afnemen keel- en neuskweek: https://vimeo.com/406236101

   Uitslag van de test­­­­­­

  • Uitslag van de test volgt maximaal 48 uur na ophalen van het materiaal door de koerier of na afgeven bij CWZ.
  • De uitslag wordt gerapporteerd via Edifact en is ook zichtbaar in MijnCWZ van de patiënt.
  • Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat patiënten zelf het CWZ-laboratorium bellen voor de uitslag.