Afspraken poliklinieken

Op deze pagina vind u actuele informatie van poli's over wat u vanaf 11 mei kunt verwachten.

Opstarten poliklinieken

Vanaf 11 mei start CWZ officieel weer met de reguliere zorg en gaan we in stappen meer zorg verlenen. Hoeveel dit is, zal per polikliniek verschillen. De focus ligt bij aanvang vooral op de medisch noodzakelijke zorg die niet langer kan worden uitgesteld. Dit is alleen mogelijk als we voorwaarden stellen aan welke patiënten worden gezien, en aan de voorbereiding op hun afspraak en het bezoek aan CWZ. Deze situatie hebben we niet eerder meegemaakt en de komende twee weken gebruiken we om te bekijken hoe alles loopt. Mocht er toch weer een toename komen van nieuwe coronapatiënten, dan moeten we ook weer kunnen afschalen om deze patiënten op te vangen.

Welke afspraken gaan door?
Wachttijden
Vragenlijst
Begeleiding

Welke afspraken gaan door?

Per poli wordt bekeken welke afspraken het meest urgent zijn. Op basis van de huidige wachtlijsten bepalen we welke patiënten worden benaderd. Vervolgens maakt de poli telefonisch een afspraak met deze patiënten. We streven ernaar dit ruim op tijd te laten weten, maar zeker in het begin kan soms op erg korte termijn een afspraak worden gemaakt. Patiënten krijgen vervolgens per brief of in Mijn CWZ een bevestiging met daarin uitleg over de gang van zaken in en rond CWZ-locaties.

Wachttijden

Als gevolg van de coronacrisis lopen de wachttijden in ziekenhuizen op. CWZ zit door de extra coronamaatregelen nu op 80 procent van de normale capaciteit. Het kan dus zijn dat - afhankelijk van de behandeling - de patiënt langer moet wachten dan normaal. Er kunnen minder mensen kort achter elkaar worden ingepland omdat we volle wachtkamers moeten vermijden vanwege de 1,5 meter-regel. Ook het reinigen van de ruimte en gebruikte apparatuur na elke patiënt vanwege corona kost meer tijd. Daardoor kunnen we minder onderzoeken op een dag inplannen, ook al beginnen we vroeger en werken we langer door. Bij elke verwijzing bekijkt de arts of er haast bij is en welke patiënten om medische redenen het eerst aan de beurt moeten komen. Ook hanteren sommige poli's het beleid dat patiënten uit de regio voorrang krijgen op patiënten buiten de regio.

Poli oogheelkunde

Op de poli Oogheelkunde is er voorlopig GEEN ruimte voor NIEUWE verwijzingen. Meer info m.b.t. beperkte capaciteit is te vinden op www.cwz.nl/zorgpartner/algemene-informatie-en-nieuws/nieuws-voor-zorgpartners/beperkte-capaciteit-voor-nieuwe-patienten-oogheelkunde/

Prikposten Trombosedienst

Kijk hier voor een actueel overzicht van CWZ prikposten

Vragenlijst

Patiënten vullen gedurende drie dagen voor hun afspraak een vragenlijst in op patiëntportaal Mijn CWZ. Met deze vragenlijst brengen we in kaart in hoeverre iemand corona gerelateerde klachten heeft. Zo bepalen we of zij wel of geen risico zijn voor anderen. Dit wordt weergegeven met twee kleuren, dat zijn groen (=geen risicovolle klachten) en oranje (=wel risicovolle klachten). Deze uitslag is voor patiënten beschikbaar in het portaal om 19.00 uur op de avond vóór de dag van de afspraak.

Begeleiding

Het streven is om het aantal mensen in huis te beperken. Daarom mogen patiënten in principe geen begeleider meenemen het ziekenhuis in. Ook worden er meer afspraken dan anders gepland in de buitenpoliklinieken CWZ Waalsprong in Oosterhout en CWZ Druten. We maken in het hoofdgebouw vanaf 11 mei gebruik van verschillende ingangen voor verschillende patiëntgroepen. Er komt een extra tijdelijke ingang achter het Spoedplein. Via een centrale plek houden we toezicht op het aantal mensen dat tegelijkertijd aanwezig is in CWZ. Personeel wordt verzocht voorlopig geen gebruik te maken van de hoofdingang, maar van de personeelsingang, de ingang tussen kantorengebouw Jonkerbosch en CWZ, of de ingang bij goederenontvangst. Zo houden we CWZ ook in deze fase veilig.