Afspraken poliklinieken

Op deze pagina vindt u actuele informatie over afspraken bij poliklinieken.

Actuele situatie in CWZ

Capaciteit in CWZ onder druk
De druk door het aantal opgenomen COVID-19 patiënten in CWZ is groot. Het aantal patiënten met een coronabesmetting wisselt en de situatie is op dit moment stabiel, maar wankel. De IC en de kliniek liggen vol. Als uitplaatsing nodig is, merken we dat dat lastig kan zijn omdat de ziekenhuizen om ons heen ook vol liggen. De hele regio heeft te maken met een grote druk op de zorg.

Reguliere zorg is afgeschaald
Helaas is het ook weer noodzakelijk gebleken om de reguliere zorg af te schalen. Hiermee maken we capaciteit vrij voor COVID-gerelateerde zorg. Het gaat om een ziekenhuisbrede afschaling van reguliere zorg op de poli’s, de afdelingen,  OK’s en/of sedatieprogramma’s. De verwachting is dat dit geldt voor de hele maand april. Deze afschaling kan oplopen als we meer COVID-zorg moeten leveren.

Polikliniek oogheelkunde

Ruimte voor nieuwe verwijzingen bij polikliniek oogheelkunde 

Op de polikliniek oogheelkunde is er weer ruimte voor nieuwe verwijzingen, met name voor cataract. Voor langzame visusdaling, tranende, vermoeide of droge ogen adviseren we eerst een optometrist in de regio hiernaar te laten kijken. Een overzicht vindt u op www.optometrie.nl

Prikposten Trombosezorg Dichtbij

Kijk hier voor een actueel overzicht van CWZ prikposten