Afspraken poliklinieken

Op deze pagina vind u actuele informatie van poli's over wat u vanaf 11 mei kunt verwachten.

Opstarten Poliklinieken

Vanaf 11 mei start CWZ officieel weer met de reguliere zorg. De komende twee weken gaan we in stappen meer zorg verlenen. Hoeveel dit is, zal per polikliniek verschillen. De focus ligt bij aanvang vooral op de medisch noodzakelijke zorg die niet langer kan worden uitgesteld. Dit is alleen mogelijk als we voorwaarden stellen aan welke patiënten worden gezien, en aan de voorbereiding op hun afspraak en het bezoek aan CWZ.  

Welke afspraken gaan door?

Per poli wordt bekeken welke afspraken het meest urgent zijn. Op basis van de huidige wachtlijsten bepalen we welke patiënten worden benaderd. Vervolgens maakt de poli telefonisch een afspraak met deze patiënten. We streven ernaar dit ruim op tijd te laten weten, maar zeker in het begin kan soms op erg korte termijn een afspraak worden gemaakt. Patiënten krijgen vervolgens per brief of in Mijn CWZ een bevestiging met daarin uitleg over de gang van zaken in en rond CWZ-locaties.

Vragenlijst

Patiënten vullen gedurende drie dagen voor hun afspraak een vragenlijst in op patiëntportaal Mijn CWZ. Met deze vragenlijst brengen we in kaart in hoeverre iemand corona gerelateerde klachten heeft. Zo bepalen we of zij wel of geen risico zijn voor anderen. Dit wordt weergegeven met twee kleuren: groen (= geen risicovolle klachten) en oranje (=wel risicovolle klachten). Deze uitslag is voor patiënten beschikbaar in het portaal om 19.00 uur op de avond vóór de dag van de afspraak.

Maximaal spreiden

Het streven is om het aantal mensen in huis te beperken. Daarom mogen patiënten in principe geen begeleider meenemen het ziekenhuis in. Ook worden er meer afspraken dan anders gepland in de buitenpoliklinieken CWZ Waalsprong in Oosterhout en CWZ Druten.
We maken in het hoofdgebouw vanaf 11 mei gebruik van verschillende ingangen voor verschillende patiëntgroepen. Er komt een extra tijdelijke ingang achter het Spoedplein. Via een centrale plek houden we toezicht op het aantal mensen dat tegelijkertijd aanwezig is in CWZ.
Personeel wordt verzocht voorlopig geen gebruik te maken van de hoofdingang, maar van de personeelsingang, de ingang tussen kantorengebouw Jonkerbosch en CWZ, of de ingang bij goederenontvangst. Zo houden we CWZ ook in deze fase veilig.

Wat betekent dit voor de komende weken?

Deze situatie hebben we niet eerder meegemaakt en de komende twee weken gebruiken we om te bekijken hoe alles loopt. Mocht er toch weer een toename komen van nieuwe coronapatiënten, dan moeten we ook weer kunnen afschalen om deze patiënten op te vangen.

Prikposten Trombosedienst

Kijk hier voor een actueel overzicht van CWZ prikposten

Poli Oogheelkunde, voorlopig GEEN ruimte voor NIEUWE verwijzingen

Meer info mbt beperkte capaciteit is te vinden op www.cwz.nl/zorgpartner/algemene-informatie-en-nieuws/nieuws-voor-zorgpartners/beperkte-capaciteit-voor-nieuwe-patienten-oogheelkunde/