Tarieven / prijslijsten

Hier vindt u de tarieven/prijslijst van het Huisartsenlaboratorium Rivierenland Gelre (klinische chemie en medisch microbiologie).

De prijzen van 1stelijns diagnostiek klinisch chemisch laboratorium zijn opgenomen in de standaardprijslijst zorgproducten 2020.