Scholingsaanbod

Scholing bloedafname

Het KCL faciliteert de scholings- en bekwaamheidsverklaring veneuze bloedafname voor uw doktersassistent. Na een gebleken praktische bekwaamheid verzorgt de klinisch chemicus met het betreffende aandachtsgebied het theoretisch onderwijs. De leidinggevende van de afdeling bloedafname (KCL) beoordeelt de praktische bekwaamheid van zowel de veneuze bloedafname als de vingerprik. De geldigheid van de bekwaamheidsverklaring is 3 jaar. 

Diagnostisch toetsoverleg

Het KCL organiseert in overleg met de huisartspraktijk periodiek een diagnostisch toetsoverleg (DTO). Dit is een informatie- en nascholingsavond waarbij klinisch chemici het aanvraaggedrag van de desbetreffende praktijk spiegelen en eventuele verbeterpunten bediscussiëren. Het doel van de DTO is om het aanvraaggedrag van huisartsen te toetsen aan de NHG richtlijnen. In de praktijk blijkt het een effectieve manier is om het aantal overbodige diagnostische tests van huisartsen te verminderen de kwaliteit van het diagnostisch handelen te verbeteren. Daarnaast volgt er een theoretisch deel in de vorm van scholingen en/of lab-quiz waarvan de onderwerpen van te voren met de huisartsen zijn afgestemd. Heeft u interesse in een dergelijke scholingsavond neem dan contact op met het dr. J. van der Stappen, klinisch chemicus KCL. 

Tel024 365 88 22
Mailj.v.d.stappen@verwijder-dit.cwz.nl

Medische microbiologie

Ook vanuit de afdeling Medische Microbiologie worden regelmatig bijscholingen voor huisartsen georganiseerd. De mogelijkheden hiervoor zijn in de vorm van een DTO of  FTO (farmacotherapeutisch overleg). Spiegelinformatie kan worden verstrekt voor de betreffende praktijken afzonderlijk of in onderlinge vergelijking en indien gewenst ook voor huisartsen persoonlijk. Tevens kan extra scholing gegeven worden over een actueel of specifiek onderwerp met betrekking tot infectieziekten. In een FTO wordt gezamenlijk gekeken naar het voorschrijfgedrag o.a. gerelateerd aan de regionale resistentiegegevens voor verschillende soorten antibiotica. Om een afspraak voor een bijscholing te maken, kunt u contact opnemen met mw. J. Berkhout, arts-microbioloog.

Scholing voor doktersassistenten

Voor de doktersassistenten organiseren wij jaarlijks een aantal scholingsavonden. Vooraf wordt er in overleg een programma samengesteld. In het algemeen geeft een klinisch chemicus, arts-microbioloog of patholoog een korte lezing en verzorgen de analisten het praktische onderwijs. Naast deze scholing krijgen de doktersassistenten een korte rondleiding om een beter beeld te krijgen over de logistieke processen. Heeft u interesse in een scholing neem dan contact op met onze coördinator zorgpartners.