Obductie

Wat is obductie?

Obductie is onderzoek van het lichaam na de dood. Obductie heet ook sectie, autopsie of lijkschouwing. Het is niet altijd duidelijk waaraan iemand is overleden. Artsen en nabestaanden willen vaak weten hoe een ziekte is verlopen, of waarom iemand is overleden. Obductie kan daarbij helpen. Ook kan de patholoog nagaan of de overledene bijvoorbeeld een erfelijke of besmettelijke ziekte had.

Obductie mag alleen als de nabestaanden er toestemming voor geven. Zonder toestemming komt er geen obductie. Er zijn wel uitzonderingen:

  • de overledene kan in een testament hebben staan dat hij/zij geen obductie wil. Nabestaanden kunnen dan geen obductie meer vragen.
  • bij een niet-natuurlijke dood (bijvoorbeeld een verkeersongeluk of een misdrijf) bepaalt de gemeentelijke lijkschouwer of een obductie nodig is. Dan is geen toestemming van de familie vereist.
  • soms is een obductie belangrijk voor de volksgezondheid, bijvoorbeeld bij een zeer besmettelijke ziekte of epidemie. Nabestaanden kunnen de obductie dan niet tegenhouden

Waar vindt obductie plaats?

Het onderzoek wordt gedaan door een patholoog, een medisch specialist die precies weet hoe organen en weefsels veranderen door ziekte of overlijden.

Hoe wordt een obductie uitgevoerd?

Bij een obductie maakt de patholoog het lichaam van de overledene open. Hij bekijkt de organen, haalt ze uit het lichaam en onderzoekt ze. Hij snijdt de organen open om de binnenkant te kunnen zien. Daarna haalt de patholoog van elk orgaan een klein stukje weg en bekijkt het onder de microscoop. Dat is belangrijk omdat niet alle afwijkingen met het blote oog te zien zijn.

Na het onderzoek legt de patholoog de organen weer in het lichaam terug en sluit het lichaam. Alleen de organen die langer onderzocht moeten worden legt de patholoog niet terug.

De begrafenisondernemer haalt de overledene vervolgens op. Als de overledene voor een opbaring is aangekleed, is van de obductie vrijwel niets meer te zien. De organen die de patholoog niet heeft teruggelegd kunt u later nog laten cremeren.

Na de obductie stuurt de patholoog zijn onderzoeksresultaten op naar de arts die de obductie heeft aangevraagd. Ongeveer acht weken na het onderzoek kunt u een afspraak maken met deze arts. De meeste onderzoeksuitslagen zijn dan bekend.

Hersenobductie

Voor hersenonderzoek wordt apart toestemming gevraagd aan de nabestaanden. Belangrijk om te weten is dat de hersenen niet onmiddellijk onderzocht kunnen worden. De hersenen moeten eerst behandeld worden om ze goed te kunnen onderzoeken. De hersenen worden daarom niet teruggeplaatst. Later, na het onderzoek, worden de hersenen alsnog gecremeerd door het ziekenhuis.

Aanvraag voor obductie

Voor de aanvraag van een obductie vult u het gedownloade formulier in en neemt u, of de begrafenisondernemer, contact op met het mortuarium van CWZ (024-3658844) of het CMO (0345-580770/06-34321921). Dit zodat er afspraken gemaakt kunnen worden.

Er worden géén extra kosten in rekening gebracht indien u zorgt dat de overledene op de dag van obductie tussen 9.00 en 10.00 uur wordt gebracht en na 16.00 uur weer wordt opgehaald. Tijden die hiervan afwijken brengen kosten met zich mee. De kosten voor het vervoer van de overledene zijn voor rekening van de nabestaande.

Inhoudelijke vragen kunt u stellen aan de dienstdoende patholoog. Deze is bereikbaar via de centrale van CWZ.

Obducties op werkdagen

In principe worden er geen obducties gedaan in het weekend. De obductie zal in voorkomende gevallen worden doorgeschoven naar de eerstvolgende werkdag. Zie ook de patiënten informatiefolder:

Aanvraagformulier voor obductie

Het aanvraagformulier voor een obductie kunt u downloaden via onderstaande link:

Informatie voor nabestaanden