Aanleveren materiaal pathologie

Het te onderzoeken materiaal dient altijd vergezeld te zijn van een volledig ingevuld aanvraagformulier. Deze zijn te bestellen via de pagina materialen bestellen voor zorgpartners.

Aanlevercondities histologisch onderzoek


Verzendmateriaal

Alle histologische preparaten moeten worden aangeleverd in 4% gebufferde formaldehyde te bestellen via de pagina materialen bestellen voor zorgpartners.

Uitzonderingen:

  • Huidbiopt (pons) voor immuunfluorescentie (IF). Deze moet aangeleverd worden op fysiologisch zout. Op formulier vermelden dag en tijdstip van afname.
  • Let op: deze biopten moeten binnen 20 uur na afname op de afdeling pathologie zijn.

Aanlevercondities cytologisch onderzoek


Gynaecologisch celmateriaal 
Verzendmateriaal: alle gynaecologische celmaterialen moeten worden aangeleverd in ThinPrep potjes te bestellen via de pagina materialen bestellen voor zorgpartners.

  • Cervix/ vaginatop/ vaginawand uitstrijkmateriaal: Spoel de cervex-brush in het ThinPrep potje door de brush 5 keer op de bodem te duwen waarbij de haren uiteen worden gedrukt. Draai vervolgens flink met de brush door de vloeistof voor nog meer celmateriaal. Gooi de cervex-brush weg (niet in potje deponeren).

Niet-Gynaecologisch celmateriaal
Verzendmateriaal: alle niet gynaecologische celmaterialen moeten worden aangeleverd in Fixcyt potjes (alcohol 50%) te bestellen via de pagina materialen bestellen voor zorgpartners.

Uitzonderingen:

  • bij verdenking op TBC/Hepatitis/Aids een gelijke hoeveelheid alcohol 100% toevoegen.
  • bij controle op jichtkristallen moet het vocht zonder toevoeging van fixatief worden ingestuurd.