Obductieaanvragen

Informatie
Voor de aanvraag van een obductie vult u het gedownloade formulier in en neemt u of de begrafenisondernemer contact op met het mortuarium van CWZ op tel.nr. 024 - 365 8520, zodat er afspraken gemaakt kunnen worden.
Inhoudelijke vragen kunt u stellen aan de dienstdoende patholoog. Deze is bereikbaar via de centrale van CWZ.

Het aanvraagformulier voor een obductie kunt u downloaden via onderstaande link:
Aanvraagformulier Pathologie Obductie.

In principe worden er geen obducties gedaan in het weekend.
De obductie zal in voorkomende gevallen worden doorgeschoven naar de eerstvolgende werkdag. Zie ook de patiënten informatiefolder: