Relevante websites

Infectieziekten RIVM
Dit is de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). U vindt er onder andere voorlichting over infectieziekten.

Bezoek de website van het RIVM.

Centers for Disease Control and Prevention
Het CDC is een onderdeel van het ministerie van Health and Human Services van de USA. U vindt er informatie over onder andere infectieziekten en preventie ervan.

Bezoek de website van het CDC.

Stichting werkgroep antibioticabeleid
Antibiotica zijn geneesmiddelen die de groei van bacteriën remmen. Bacteriën kunnen echter ongevoelig (resistent) worden voor antibiotica met als gevolg dat de infectie niet bestreden kan worden. Belangrijkste oorzaak voor het ontstaan van ongevoeligheid is het veelvuldig en onzorgvuldig gebruik van antibiotica. De Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB) is opgericht om het antibioticagebruik in Nederland te verbeteren. Om zo een bijdrage te leveren aan de beheersing van resistentie. Op deze site vindt u informatie over de mogelijkheden en beperkingen over antibioticagebruik.

Bezoek de website van het SWAB.

Nationaal Antibioticaboekje
Klik hier voor het Nationaal Antibioticaboekje van de SWAB.

Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie
Een website voor en door artsen-microbioloog.

Bezoek de website van Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie.

Werkgroep Infectiepreventie
De Stichting Werkgroep Infectie Preventie (WIP) is een samenwerkingsverband van drie wetenschappelijke verenigingen op het gebied van infectiepreventie en ziekenhuishygiëne: de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie, de Vereniging voor Infectieziekten en de Vereniging voor Hygiëne en Infectiepreventie in de Gezondheidszorg. Het doel van deze stichting is het maken richtlijnen op het gebied van infectiepreventie voor de gezondheidszorg, om hiermee een bijdrage te leveren aan het infectiepreventiebeleid in Nederland. De Inspectie van de Gezondheidszorg (IGZ) beschouwt de richtlijnen van de Werkgroep als professionele standaarden.

Op de website van werkgroep infectiepreventie vindt u een overzicht van alle onderwerpen waarin de richtlijnen van de Werkgroep Infectiepreventie zijn onderverdeeld.