Meldingsplicht infectieziekten

Infectieziekten moeten conform de Wet publieke gezondheid 2008 worden gemeld bij de GGD.

Alle ziekten moeten zowel door de behandelend arts als door het laboratorium bij de GGD gemeld worden.

  • De indeling in de groepen A, B en C heeft voor de melding alleen nog betekenis waar het de meldingstermijn betreft.
  • Sommige ziekten kunnen in de praktijk alleen door de behandelend arts gemeld worden. Dit geldt met name voor de ziekten die al bij vermoeden gemeld moeten worden.
  • De aangifte voor groep C ziekten is nominatief. De persoonsgegevens gaan niet verder dan de GGD.
  • Bij het doorsturen van patiëntenmateriaal naar een extern laboratorium voor het uitvoeren van de diagnostiek vervalt de verantwoordelijkheid voor de melding aan de GGD niet. Na ontvangst van de uitslag wordt de melding uitgevoerd. De behandelend arts die diagnostiek heeft aangevraagd wordt tegelijkertijd met de GGD geïnformeerd.
  • Betreft het een meldingsplichtige laboratoriumdiagnose van onderzoek dat door het laboratorium van een externe instantie is uitbesteed dan is de externe instantie verantwoordelijk voor het uitvoeren van de meldingsplicht.

Meer informatie

Welke infectieziekten zijn meldingsplichtig? Raadpleeg hiervoor deze website van het RIVM.