Medische microbiologie schaalt COVID-diagnostiek af

De afdeling medische microbiologie heeft de COVID diagnostiek per 1 april afgeschaald.

Voor maandag tot en met vrijdag geldt het volgende:

  • materialen t.b.v. niet-spoedeisende COVID diagnostiek dienen vóór 09.00u op het laboratorium aanwezig te zijn. Als dat het geval is, ontvangt u in principe dezelfde dag nog een uitslag;
  • in het weekend en op feestdagen wordt alleen spoedeisende COVID-diagnostiek verricht. Uitzondering zijn de weekenden die door feestdagen 3 dagen duren, dan wordt op zaterdag ook niet-spoedeisende COVID diagnostiek verricht; 
  • de spoedeisende COVID diagnostiek, bij u bekend als 'de Liat' of 'rode stip' blijft ongewijzigd.

Wilt u dit bericht waar nodig binnen uw organisatie verder onder de aandacht brengen? Bij vragen kunt u contact opnemen met de dienstdoende arts-microbioloog op het telfoonummer 024 365 75 56 of via de algemene telefooncentrale van CWZ.

Geen aanbevelingen meer bij PSA-rapportage

Op grond van de aanbevelingen in zowel de urologische als huisartsgeneeskundige richtlijnen is het klinisch chemisch laboratorium juni vorig jaar overgegaan naar de rapportage van een PSA-afkapwaarde van <3.0 μg/L voor alle mannen. Tevens werd bij de PSA-uitslag advies gegeven voor het interval tot een volgende PSA-bepaling op basis van de leeftijd en de hoogte van het PSA (zie beslisboom PSA).

Echter is gebleken dat de adviezen verwarring hebben veroorzaakt onder huisartsen en patiënten. Hierop is besloten de adviezen niet langer toe te voegen aan de PSA-rapportage.

De juiste instructies voor bloedafname

  1. Helaas komt het met enige regelmaat voor dat wij een patiënt op de prikpost of aan huis prikken terwijl de patiënt (achteraf gezien) onnodig nuchter was. Dat is erg vervelend als de patiënt pas laat in de ochtend wordt geprikt. Wilt u patiënten de juiste informatie te verstrekken op het wel of niet nuchter zijn voor de bloedafname? 
     
  2. Daarnaast verzoeken wij u de patiënten goed te informeren over het tijdstip van bloedafname bij de controle van een geneesmiddelspiegel. Vaak gaat dit over een dalspiegel (afname vóór inname van de medicatie). Vanwege het specifieke afname tijdstip is het van belang dat de patiënt de juiste informatie ontvangt.
     
  3. Tot slot vragen wij u rekening te houden met de ochtenddrukte op de pikposten. Door de grote hoeveelheid patiënten die nuchter moeten worden geprikt lukt het niet altijd om op de afgesproken tijden te prikken. U kunt ons daarbij helpen door het traditionele lipidenprofiel, voor o.a. inschatting van het cardiovasculair risico, niet nuchter af te laten nemen, conform NHG-aanbeveling (maart 2019). Volgens deze aanbeveling dienen alléén de patiënten met een bekende dyslipidemie of follow-up hypertriglyceridemie nuchter te worden geprikt.