Doorbellijst laboratoriumuitslagen

Imke Munnix, klinische chemicus van CWZ Nijmegen (foto Bart Nijs)

Hier vindt u de doorbellijst van het Huisartsenlaboratorium Rivierenland Gelre (klinische chemie & klinische farmacie).

Klinische chemie & klinische farmacie Huisartsenlaboratorium Rivierenland Gelre
ANALYTEN IN BLOED
Parameter Ondergrens Bovengrens
Alcohol > 2,5 promille (>54,2 mmol/l)
Anorganische fosfaat < 0,35 mmol/l
aPTT > 100 sec
Calcium < 1,50 mmol/l > 3,25 mmol/l
Carbamazepine** > 13,0 mg/l
CRP > 100 mg/l*
D-dimeer > 1 mg/l *
Digoxine** > 2,5 *ug/l
Fenytoïne** > 20 mg/l
Fibrinogeen < 1 g/l
Geïoniseerd calcium < 0,8 mmol/l > 1,5 mmol/l
Glucose < 3,0 mmol/l > 25,0 mmol/l
Hemoglobine < 4,5 mmol/l > 12,5 mmol/l
Kalium < 2,6 mmol/l > 6,0 mmol/l (> 6,3 voor dialysepatiënten)
Kooldioxide < 20 mmHg > 70 mmHg
Kreatinine > 200 *umol/l* (Indien niet eerder bekend)
Leukocyten < 2 x 109/l * > 25 x 109/l *
Lithium** > 1,2 mmol/l
Magnesium < 0,4 mmol/l > 2,0 mmol/l (behalve naar Gynaecologen)
Natrium < 125 mmol/l > 160 mmol/l
Neutrofiele granulocyten < 1 x 109/l *
Paracetamol** > 50 mg/l
Protrombinetijd (INR) > 6,0 (ratio)
Theofylline** > 20,0 mg/l
Totale bilirubine > 260 *umol/l (bij neonaten)
Trombocyten < 40 x 109/l (Indien niet eerder bekend)
Troponine T > 50 ng/l *
Valproïnezuur** > 150 mg/l
Zuurgraad (pH) < 7,20 > 7,55
Zuurstof (arterieel) < 40 mmHg
* worden doorgebeld bij huisarts- en instellingsartsaanvragen.
** medicijnspiegel wordt doorgebeld aan ziekenhuisapotheker.