CWZ ordermodule

Het is mogelijk om laboratoriumdiagnostiek via Zorgdomein aan te vragen. Hiervoor kunt u gebruik maken van ons elektronisch orderformulier.

De voordelen ten opzichte van het standaard papieren formulier zijn:

  • Patiëntengegevens worden direct vanuit uw HIS in de order opgenomen waardoor de kans op fouten afneemt.
  • Via de optie ‘probleemgestuurd’ krijgt u advies en kunt u effectiever orderen via ICPC codes.
  • U kunt een kopie van de uitslagen naar uw collega sturen.
  • Alleen de relevante prikposten & openingstijden worden weergegeven.
  • Ordermodule blijft up-to-date (nieuwe bepalingen, informatie prikposten etc.).
  • Laborder kunt u eenvoudig combineren met overige diagnostiek.
  • Voorkomt misbruik (patiënten kunnen zelf niet aankruisen).
  • Uitgebreidere lijst en daardoor meer mogelijkheden.
  • Snellere diagnostiek (completere orders, minder correcties, leesbaar en minder aanmeldtijd). 
  • Opstap naar volledig papierloos aanvragen.

Instellingen

Wanneer u de ordermodule voor het eerst in gebruik neemt zijn er een aantal basisinstellingen van belang. Door deze instellingen éénmalig uit te voeren kunt u sneller uw labdiagnostiek aanvragen. Uiteraard zijn wij bereid om u hierbij op weg te helpen. Maak hiervoor een afspraak via onze huisartscoördinator.

Instructies voor instellingen:

Belangrijke tips Zorgdomein CWZ ordermodule

OCE-aanvragen
Bij het aanvragen van labdiagnostiek voor OCE verzoekt de OCE u dringend om alleen de OCE bepalingen te selecteren (bijv. bij diabetes 3 mnd controle). Voor het aanvragen van overige labbepalingen zult u een tweede order moeten plaatsen.

Aan de slag
Alvorens u een digitale aanvraag verstuurt adviseren wij u om eerst een aantal testaanvragen te doen om de basisinstellingen te controleren. Probeert u dan ook eens een opmerking of een klinische bevinding in de aanvraag te vermelden.

Contact

Uiteraard zijn wij bereid om u op weg te helpen en kunt u een afspraak maken via onze huisartscoördinator.

Voor overige vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met: