Thuis bloed prikken

Patiënten kunnen op medische indicatie ook thuis worden geprikt. Het gebruik van onze thuisprikservice is voorbehouden aan huisartspraktijken die hun lab diagnostiek voor > 80% bij het Huisartsenlaboratorium Rivierenland Gelre onderbrengen. Andere praktijken worden verzocht met hun eigen laboratorium hierover afspraken te maken.

Aanvragen via Zorgdomein
Het aanvragen van de bloedafname kan gemakkelijk via Zorgdomein. Let op: dit verloopt sinds begin juli 2019 niet meer via de Linkbox CWZ thuisprikken of www.hlab.cwz.nl. Dit komt door de invoering van een nieuw digitaal routeplanningsysteem in CWZ voor het administratieve bloedafnameproces. Voortaan kunt u bloedafname bij patiënten thuis aanvragen via het formulier 'laboratoriumonderzoek KCL en MMB' van Zorgdomein. Hierin kunt u de optie 'thuisprikken' aanvinken. Aan de hand van de postcode van de patiënt kunt u zien op welke dagen daar wordt geprikt. Kies de met uw patiënt afgesproken datum. U kunt dan de order versturen. De patiënt die geprikt moet worden krijgt nog altijd de bekende loopbrief mee en overhandigt deze tijdens het thuisprikmoment aan de betreffende bloedafnamemedewerker.

Meer informatie & contact
Heeft u vragen of opmerkingen over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op via tel. 024 - 365 5181. Dat geldt ook voor cito aanvragen. U kunt ook altijd contact opnemen met Zorgdomein via tel. 020-4715282

Thuisprikken aanvragen zonder ZorgDomein

Enkele huisartsen vragen nog thuisprikken aan buiten Zorgdomein om. Dat is nog mogelijk door in te loggen op de oude site. De aanvraag komt in beide gevallen binnen bij de unit INR-trombosedienst die de uitvoering voor haar rekening neemt. De afgenomen bloedmonsters worden na afname op het KCL afgeleverd. Ook hiervoor gelden de eerder genoemde restricties.