Thuis bloed prikken

Patiënten kunnen op medische indicatie ook thuis worden geprikt. Het gebruik van onze thuisprikservice is voorbehouden aan huisartspraktijken die hun lab diagnostiek voor > 80% bij het Huisartsenlaboratorium Rivierenland Gelre onderbrengen. Andere praktijken worden verzocht met hun eigen laboratorium hierover afspraken te maken.

Aanvragen via Zorgdomein

Het aanvragen van de bloedafname kan gemakkelijk via Zorgdomein. Let op: dit verloopt sinds begin juli 2019 niet meer via de Linkbox CWZ thuisprikken of www.hlab.cwz.nl. Dit komt door de invoering van een nieuw digitaal routeplanningsysteem in CWZ voor het administratieve bloedafnameproces. Voortaan kunt u bloedafname bij patiënten thuis aanvragen via het formulier 'laboratoriumonderzoek KCL en MMB' van Zorgdomein. Hierin kunt u de optie 'thuisprikken' aanvinken. Aan de hand van de postcode van de patiënt kunt u zien op welke dagen daar wordt geprikt. Kies de met uw patiënt afgesproken datum. U kunt dan de order versturen. De patiënt die geprikt moet worden krijgt nog altijd de bekende loopbrief mee en overhandigt deze tijdens het thuisprikmoment aan de betreffende bloedafnamemedewerker.

Wie komen in aanmerking voor thuisprikken?

Patiënten die ernstig ziek en/of bedlegerig zijn of waarbij het onmogelijk is om met of zonder begeleiding de dichtstbijzijnde afnamepost te bezoeken.

Wel of geen aanvraagformulier bij patiënt thuis?

Er hoeft geen aanvraagformulier bij de patiënt thuis aanwezig te zijn. De bloedafnamemedewerker weet wat er geprikt moet worden. Wel dient u de patiënt te informeren om op de geplande datum tussen 8.00- 12.00 uur thuis te zijn.

Werkwijze rondom thuisprikken?

Bij het orderen van thuisprikken heeft u de keuze uit drie opties:

1) Reguliere aanvraag thuisprikken (afname vindt plaats > 48 uur). Bij een reguliere aanvraag wordt de patiënt binnen 3 tot 4 werkdagen thuis geprikt. Order via ZorgDomein, minimaal 48 uur voor de bloedafname en selecteer alléén de bekende voorkeursdag(en) in de regio van uw patiënt. 

2) Spoedorder thuisprikken (afname moet binnen 24-48 uur). Order via ZorgDomein. Naast de voorkeursdag kunt u ook een alternatieve datum doorgeven.

3) Spoedorder thuisprikken (binnen 24 uur, alléén met spoedindicatie). Order via ZorgDomein tot 12.00 uur. Na 12.00 uur tot maximaal 10.00 uur volgende dag, kunt u het thuisprikken alléén telefonisch aanvragen via 024-3655177. In een uitzonderingsgeval kan er ook na 10.00 uur (op de dag zelf) een bloedafname worden verricht. Een dergelijke aanvraag verloopt altijd via de dienstdoende klinisch chemicus.

Meer informatie en contact

Heeft u vragen of opmerkingen over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op via tel. 024 - 365 5181. Dat geldt ook voor cito aanvragen. U kunt ook altijd contact opnemen met Zorgdomein via tel. 020-4715282

Thuisprikken aanvragen zonder ZorgDomein

Enkele huisartsen vragen nog thuisprikken aan buiten Zorgdomein om. Dat is nog mogelijk door in te loggen op de oude site. De aanvraag komt in beide gevallen binnen bij de unit INR-trombosedienst die de uitvoering voor haar rekening neemt. De afgenomen bloedmonsters worden na afname op het KCL afgeleverd. Ook hiervoor gelden de eerder genoemde restricties.