Thuis bloed prikken

Patiënten kunnen op medische indicatie ook thuis worden geprikt. Het gebruik van onze thuisprikservice is voorbehouden aan huisartspraktijken die hun lab diagnostiek voor > 80% bij het Huisartsenlaboratorium Rivierenland Gelre onderbrengen. Andere praktijken worden verzocht met hun eigen laboratorium hierover afspraken te maken.

Aanvragen via Zorgdomein
Het aanvragen van de bloedafname kan gemakkelijk via Zorgdomein. Hiervoor is in Zorgdomein een Linkbox ingericht waarmee u automatisch op het thuisprikformulier waarbij de patiëntgegevens automatisch vanuit uw huisartsinformatiesysteem worden meegenomen. Ook assistentes kunnen op deze manier het thuisprikken aanvragen. Hiervoor moet u wel uw assistentes machtigen en u dient hiervoor de basisinstellingen aan te passen via de CWZ labmodule.

U kunt ook altijd contact opnemen met Zorgdomein
Tel: 020-4715282

Thuisprikken aanvragen zonder ZorgDomein

Enkele huisartsen vragen nog thuisprikken aan buiten Zorgdomein om. Dat is nog mogelijk door in te loggen op de oude site. De aanvraag komt in beide gevallen binnen bij de unit INR-trombosedienst die de uitvoering voor haar rekening neemt. De afgenomen bloedmonsters worden na afname op het KCL afgeleverd. Ook hiervoor gelden de eerder genoemde restricties.