Waar staat de stichting Vrienden van CWZ voor?

Droom Vrienden van CWZ

Vrienden van CWZ droomt ervan dat mensen niet langer liggen, maar verblijven in CWZ. In een prettige, gastvrije omgeving met aandacht voor de totale mens. Een omgeving die afleiding of juist rust geeft, zodat patiënten zich kunnen ontspannen. Samen met hun naasten die ze graag in de buurt hebben net als thuis. Uit onderzoek blijkt dat de aandacht voor extra welzijn werkt.
We willen mensen in beweging brengen. Mentaal, zodat ze weer vertrouwen krijgen en de regie kunnen pakken in hun leven. Maar ook fysiek, zodat ze een actieve bijdrage kunnen leveren aan herstel, behoud van conditie of minder snelle achteruitgang. Wanneer mensen in hun kracht zijn, wordt de overgang naar huis of een volgende zorglocatie veiliger en gemakkelijker. Deze droom vraagt om voorzieningen en activiteiten die het welzijn van patiënten vergroten. Vrienden van CWZ helpt die te realiseren met steun van bedrijven en donateurs én aandacht voor duurzaamheid.

Onze droom past bij de visie van CWZ

In CWZ zien we de patiënt niet alleen als iemand met een gezondheidsprobleem. We hebben oog voor de totale mens met al zijn behoeften: zowel het fysieke als mentale welbevinden. We respecteren zijn inbreng tijdens het verblijf bij ons. Ook realiseren we ons dat de zorg of behandeling niet stopt bij de uitgang van het ziekenhuis. We kijken verder. Waar mogelijk leveren we ziekenhuiszorg aan huis of en we bereiden opgenomen patiënten zo goed mogelijk voor op het leven ná de opname. Daarbij zijn de gezondheidstoestand en het welzijn het uitgangspunt.

Welke voorzieningen/activiteiten steunen we?

De voorzieningen zijn gericht op extra aandacht voor de patiënt. Die extra’s komen boven op het standaard zorgpakket en kunnen niet betaald worden uit het zorgbudget of subsidies. Ze laten zien dat CWZ de totale mens in beeld heeft. De voorzieningen bieden afleiding en rust. Daardoor voelen patiënten minder pijn en angst en kunnen ze zich beter ontspannen. Dat draagt bij aan het herstel. Ook creëren de voorzieningen een prettige en gastvrije sfeer. Die geven mensen het gevoel dat CWZ betrokken is bij hun situatie. Zij en hun naasten voelen zich erdoor thuis in het ziekenhuis. Een aantal voorzieningen is gericht op het in beweging komen, zowel fysiek als mentaal. Wanneer mensen bewegen bevordert dat het herstel. Ze krijgen vertrouwen in hun geest en lichaam en komen in hun kracht. Het is fijn om een actieve bijdrage te kunnen leveren aan herstel, behoud van conditie of minder snelle achteruitgang. Dit alles draagt eraan bij dat patiënten sneller én veilig naar huis kunnen.

Aandacht voor extra welzijn werkt!

Veel mensen raken hun gevoel van zelfcontrole kwijt en worden afwachtend als ze in het ziekenhuis komen. De onzekerheid en angst voor wat er gaat gebeuren, maakt hen gespannen. Die spanning is niet bevorderlijk voor het succes van de behandeling. Het is dus belangrijk dat mensen zich zo prettig mogelijk voelen. Dit blijkt uit allerlei (wetenschappelijke) onderzoeken.

Stilstand is achteruitgang
Het is eigenlijk te gek dat mensen fysiek achteruitgaan tijdens een ziekenhuisopname. En dat ze mentaal zwakker worden, mede doordat ze de regie over hun eigen dagindeling tijdelijk kwijt zijn. De gevolgen van 10 dagen bedrust bij 70-plussers zijn vergelijkbaar met 15 jaar lichamelijke veroudering. Voorzieningen gericht op bewegen helpen om de risico’s te beperken van conditieverlies, verlies spierkracht, verwardheid, vallen en een tekort aan bouwstoffen door minder eten. Ook voor jongere mensen is veel liggen niet goed voor de conditie.

Healing environment is belangrijk
Een prettige omgeving is heilzaam voor het genezingsproces. Zo is uit onderzoek gebleken dat het luisteren naar muziek een gunstig effect heeft bij pijn. Kunst kan de gedachten afleiden van zorgen en onrust. Het kijken naar iets moois kan troost bieden, vertrouwen geven en rust schenken.

Aandacht is liefde overbrengen naar elkaar
Met liefde ontvangt de ander levenskracht. Het gaat daarbij om oprechte aandacht voor de patiënt. Tijd voor een gesprek, een kopje koffie als iemand zit te wachten of hulp bij het zoeken van de weg. Door tijd en aandacht voelt de patiënt zich gezien en gehoord. Ook de medewerker vaart wel bij het geven van aandacht. Vrijwel iedereen kiest voor de zorg om ‘iets voor een ander te betekenen’. Die betekenis zit ‘m juist vaak in die persoonlijke aandacht voor een ander mens.

CWZ is hét ziekenhuis voor stad en regio!

Bezoeker Binnenhof | CWZ Nijmegen

In 1974 ontstond CWZ uit een fusie tussen het katholieke Canisiusziekenhuis en het protestantse Wilheminaziekenhuis. Het Canisiusziekenhuis werd in 1850 gesticht en trok zich het lot aan van de katholieke Nijmeegse zieken en armen. Het Wilhelminaziekenhuis werd in 1895 geopend. Sinds 1992 is CWZ gevestigd aan de Weg door Jonkerbos. In anderhalve eeuw tijd wist ons ziekenhuis diep te wortelen in de samenleving. 

Ruim 165 jaar later is er veel veranderd

Anno 2016 bezoeken jaarlijks meer dan 100.000 mensen ons ziekenhuis. Het merendeel komt uit de regio. Er werken in CWZ circa 222 medisch specialisten binnen 31 specialismen. De medische wetenschap heeft een grote vlucht genomen en CWZ loopt daarin voorop. We zijn een topklinisch ziekenhuis voor acute en specialistische zorg. Als opleidingsziekenhuis leveren we een belangrijke bijdrage aan de opleiding van artsen en verpleegkundigen. 
Veel aandacht in CWZ krijgen oncologie en zorg voor de oudere patiënt. Samen met partners in het (regio)netwerk zorgen we ervoor dat patiënten de juiste zorg krijgen op juiste plek, en dat betekent dus niet altijd in het ziekenhuis.

Maar de kern van ons werk is al die jaren hetzelfde gebleven

 We hebben ons altijd sterk betrokken gevoeld bij onze patiënten. Persoonlijke aandacht is ook nu een belangrijk uitgangspunt. Die aandacht en gastvrijheid maken deel uit de van de hoge kwaliteit zorg die wij willen leveren. We streven ernaar om onze patiënten te kennen als mens en te behandelen als naaste. En onze medewerkers een inspirerende werkomgeving te bieden. Met circa 4.000 werknemers is het ziekenhuis een belangrijke werkgever voor Nijmegen en omgeving.