Ale Houtsma

Mijn rol binnen het bestuur is algemeen bestuurslid. Ik ben voorzitter raad van bestuur van CWZ en sla in mijn functie een brug tussen de visie en strategie van het ziekenhuis en de doelen van Vrienden van CWZ.

'Al 23 jaar woon ik in Nijmegen, samen met mijn vrouw. We hebben vier dochters die inmiddels allemaal het ouderlijk huis hebben verlaten. Ik ben organisatiepsycholoog en werk al meer dan 25 jaar in ziekenhuizen, zowel topklinische als academische. In mijn laatste baan was ik interim lid van de raad van bestuur in het Spaarne Gasthuis in Haarlem en Hoofddorp. Daarvoor hebben we twee jaar in Zweden gewoond. Daar hield ik me bij het Karolinska University Hospital in Stockholm onder meer bezig met ‘value based health care’ en patiëntenparticipatie.

'Patiënten moeten op de eerste plaats staan en leidend zijn bij al onze beslissingen.'

Ik vind het belangrijk om de verbindende schakel te zijn tussen zorgverlener en patiënt en dat kan mooi in de rol als bestuurder bij CWZ en stichting Vrienden van CWZ. Patiënten moeten op de eerste plaats staan en leidend zijn bij al onze beslissingen. Dit uitgangpunt vind ik ook belangrijk voor Vrienden van CWZ om zo het welzijn van patiënten en hun naasten te vergroten. Samen kunnen we ervoor zorgen dat we partner zijn van de patiënt. Het is mijn doel om daar zoveel mogelijk invulling aan te geven. Niet alleen in de vorm van de beste zorg, maar ook als het gaat om de randvoorwaarden daaromheen. Denk bijvoorbeeld aan het verbeteren van het verblijf in het ziekenhuis om dit zo prettig mogelijk te maken. Met de giften en bijdragen die Vrienden van CWZ mogelijk maakt, kan ik samen met mijn andere enthousiaste bestuursleden het verschil maken. Dit doen we door extra voorzieningen en activiteiten te realiseren waarmee we een comfortabele omgeving creëren om het herstel te bevorderen. Vrienden van CWZ kan een extra stimulans geven aan mooie initiatieven waar het ziekenhuis de middelen niet voor heeft.

Een andere persoonlijke missie is de verankering in Nijmegen. We staan bij patiënten bekend als hét ziekenhuis van de regio, en dat willen we nog meer laten zien. De stichting heeft bewust gekozen voor een uiteenlopend bestuur waarin vertegenwoordigers uit de zorg en zakelijke wereld samenkomen. Hierdoor kunnen we met Vrienden van CWZ meer zichtbaarheid, belangstelling én impact creëren voor onze mooie projecten.'

Het verhaal van andere bestuursleden lezen.