ANBI

De Belastingdienst heeft de stichting Vrienden van CWZ aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Daardoor zijn uw giften onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar. Bijvoorbeeld bij een lijfrenteschenking. Meer informatie vindt u op www.anbi.nl.

Het fiscaal nummer van onze stichting is 814361468.

Uittreksel Kamer van Koophandel