Machtigingsformulier vaste donatie Vrienden van CWZ

Hierbij machtig ik de Stichting Vrienden van CWZ tot wederopzegging het volgende bedrag van mijn rekening af te schrijven. De minimale bijdrage is € 5,- per maand. De vragen met een sterretje zijn verplicht.

Uw gegevens:

Uw donatie:

Als u het niet eens bent met de afschrijving, dan kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. Met het formulier Stoppen donatie kunt u de donatie stopzetten.
We verstrekken uw gegevens niet aan derden. We gebruiken ze alleen voor het rechtstreekse belang van de Stichting Vrienden van CWZ.