Vaste vriend

Uw vaste gift voor de CWZ-patiënt

Als vaste vriend steunt u maandelijks of jaarlijks de Vrienden van CWZ. Die steun blijft de komende jaren hard nodig omdat het reguliere budget helemaal op gaat aan steeds duurdere patiëntenzorg en apparatuur. Met een structureel bedrag helpt u de CWZ-patiënten dan ook het meest. Zelfs als dit maar een klein maandelijks bedrag van € 5,- is. Lees meer over onze vrienden in vrienden aan het woord.

Uw gift wordt goed besteed

Vrienden van CWZ is een aparte stichting met ANBI-status. Dit betekent dat uw donatie gegarandeerd goed wordt besteed. Uw bijdrage gaat altijd naar het doel waarvoor u geeft en niet naar andere ziekenhuiszaken. Namens alle patiënten en hun familie dank voor uw bijdrage!

Uw gift is aftrekbaar

Vrienden van CWZ heeft de ANBI-status. Uw giften kunt u onder bepaalde voorwaarden aftrekken van uw inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Zo blijft u op de hoogte

  • Via een nieuwsbrief houden we u graag op de hoogte van onze doelen en acties. U kunt zich hiervoor aanmelden.
  • Eenmaal per jaar nodigen wij u uit voor een speciale Vriendenactiviteit.

Uw vaste donatie stopzetten?

Natuurlijk hopen wij dat u ons ziekenhuis wilt blijven steunen. Uw donatie is erg belangrijk. Wilt u uw bijdrage toch stopzetten? Dan kunt u dit formulier invullen.

Vul het machtigingformulier in

Met het machtigingformulier geeft u de stichting Vrienden van CWZ toestemming om per maand, kwartaal of jaar een bepaald bedrag af te schrijven van uw bankrekening. U bent al donateur voor € 5,- per maand. En u kunt uw donatie gemakkelijk weer opzeggen.

Ik word vaste vriend