Nalaten en schenken

Een goed doel in uw testament

U kunt ons ook in de toekomst helpen door geld na te laten aan de Vrienden van CWZ. Ons werk zal immers altijd nodig blijven. Elk bedrag is welkom. Zoekt u een specifieke bestemming voor de toekomst? We gaan hierover graag met u in gesprek.

U betaalt geen erfbelasting

Het mooie is dat u geen erfbelasting hoeft te betalen over het geld dat u nalaat aan een goed doel met een ANBI-status. Uw nalatenschap komt dus helemaal ten goede aan de Vrienden van CWZ. En daarmee aan het welzijn van de CWZ-patiënt en zijn naasten.

U kunt uw nalatenschap op 2 manieren regelen:

  • Bij een legaat staat in uw testament precies welk bedrag u de Vrienden van CWZ nalaat. 
  • Bij een erfstelling neemt u de Vrienden van CWZ in uw testament op als erfgenaam. U bepaalt ook welk percentage van uw bezittingen voor de Stichting bestemd is. Dit legt u vast in een notariële acte.

Meer informatie kunt u krijgen bij uw notaris
Als u geen notaris heeft, kunnen wij u in contact brengen met onze huisnotaris. Neem hiervoor contact met ons op: vrienden@verwijder-dit.cwz.nl.