Eenmalige gift

Losse gift

Losse giften zijn van harte welkom. Ook daarmee helpt u om voorzieningen te realiseren die het verblijf voor patiënten en hun naasten zo prettig en draaglijk mogelijk maken. U kunt geven aan één bepaald doel of aan de Vrienden van CWZ in het algemeen. Namens alle CWZ-patiënten en hun familie dank voor uw bijdrage! Lees meer over onze vrienden in vrienden aan het woord.

Uw gift is aftrekbaar

Vrienden van CWZ heeft de ANBI-status. Uw giften aan ons kunt u onder bepaalde voorwaarden aftrekken van uw inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Vul het machtigingsformulier in

U kunt voor eenmalige giften dit machtigingsformulier invullen. Daarmee geeft u ons toestemming om eenmalig een bepaald bedrag van uw bankrekening af te schrijven.

Ik doneer eenmalig