Samenwerken met zorgpartners voor betere zorg

Grensverleggende zorg: ziekenhuiszorg thuis

Hoe goed we voor onze patiënten zorgen, de meeste mensen zijn het liefste thuis. Of in elk geval in een huiselijke omgeving. Zeker als ze ziek zijn.

Samenwerken met zorgpartners
CWZ kijkt samen met zorgpartners waar de zorg het beste kan plaatsvinden. Soms is dat in het ziekenhuis, soms is een andere plaats veel logischer. Belangrijk is dat de mensen de zorg zo dicht mogelijk bij huis krijgen. Als zorgverleners elkaar opzoeken, is veel mogelijk. Samen met huisartsen, thuiszorg, verpleeghuizen en de INR Trombosedienst hebben we al veel grenzen verlegd. Voor verschillende behandelingen en onderzoeken hoeven mensen niet naar CWZ te komen. Of ze kunnen eerder naar huis dankzij goede afspraken met onze zorgpartners.

Soepele overgang naar huis

Wie zorg nodig heeft ná de ziekenhuisopname, hoeft niet zelf alles te organiseren. De medewerkers van het Transferpunt Zorg van CWZ regelen vervolgzorg. Afgestemd op ieders persoonlijke situatie. Thuis of op een herstellocatie. Bekijk het filmpje hieronder. 

Samen meer mogelijk

CWZine Samen meer mogelijk, digitaal blad CWZ Nijmegen

Een belangrijk thema in CWZ is samenwerken. Met elkaar binnen CWZ, met zorgpartners buiten het ziekenhuis. Met de patiënt en zijn familie. CWZine brengt een aantal vormen van samenwerking in beeld. Hele gewone en ook bijzondere. Maar voor allemaal geldt: samen krijgen we meer voor elkaar. Lees ons online magazine 'Samen meer mogelijk'.