Navigatie:‘Zorglaan’ bij blaaskanker

08 mei 2012

Sinds deze maand worden patiënten met ernstige vormen van blaaskanker in het CWZ behandeld binnen een nieuwe 'zorglaan'. Met die term wordt een slim georganiseerd, goed samenhangend geheel van onderzoeken en behandelingen bedoeld. Zo krijgen de patiënten de best mogelijke zorg, binnen een zo kort mogelijk termijn. De patiënt zit daarbij zoveel mogelijk met dezelfde zorgverleners aan tafel: bijvoorbeeld de behandelend arts en enkele gespecialiseerde verpleegkundigen. Ook is er speciale aandacht voor tijdige, uitgebreide voorlichting. Voor goedgeïnformeerde patiënten is het vanzelfsprekend makkelijker om mee te praten en waar mogelijk mee te beslissen over de te volgen route.  

Snel herstel 

Een belangrijk onderdeel van de zorglaan blaaskanker is het Early Recovery After Surgery-protocol. Oftewel, in vertaling: snel herstel na de operatie. Dit geldt voor patiënten bij wie de blaas verwijderd moet worden. Omdat de zorgverleners dit ERAS-protocol volgen, is er vanaf het begin al aandacht voor een zo goed mogelijke voedingstoestand, ook voorafgaand aan de operatie. Verder worden de patiënten na de ingreep geholpen om - zodra dat veilig kan - zo snel mogelijk weer in beweging te komen. Er zijn belangrijke aanwijzingen dat dit leidt tot minder complicaties, een sneller herstel en daardoor een korter verblijf in het ziekenhuis.

 

De afdeling Urologie voldoet aan alle door Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU) en zorgverzekeraars gestelde kwaliteitsnormen. Bijvoorbeeld een voldoende groot aantal blaasverwijderingsoperaties per jaar, frequent multidisciplinair overleg, goede schriftelijke voorlichting van patiënten en een ervaren team met daarin gespecialiseerde verpleegkundigen.


De gastvrouw helpt graag
De gastvrouw helpt graag
NVZ Kwaliteitsvenster
NVZ Kwaliteitsvenster
Stuur een e-kaartje
Stuur een e-kaartje
Koop een bloemetje
Koop een bloemetje
Bezoek ons restaurant
Bezoek ons restaurant
Een Santeon ziekenhuis