Navigatie:

U bent hier:Psychologen

Voor psychologisch onderzoek en/of behandeling kan de psychiater u verwijzen naar de afdeling klinische psychologie. In het eerste gesprek bespreekt de psycholoog met u de klachten en de redenen waarom u verwezen bent. U krijgt uitleg over de psychologische tests en de vragenlijsten die eventueel gebruikt gaan worden. Ook inzagerecht en bescherming van de psychologische gegevens, klachtenprocedure en kwaliteitsbewaking komen in dit gesprek aan de orde.
Het psychologisch onderzoek, of een gedeelte hiervan, kan worden uitgevoerd door psychologen in opleiding en psychologisch assistenten. Na afronding van het onderzoek bespreekt de psycholoog de resultaten met u en krijgt u zonodig advies en uitleg over verdere psychologische behandeling binnen of buiten het ziekenhuis. Deze psychologisch behandeling kan bestaan uit ondersteunende gesprekken, trainingen gericht op het aanleren van bepaalde vaardigheden en/of psychotherapie.
De psychologische behandeling is meestal kortdurend. Als langdurige behandeling noodzakelijk is, overleggen de psychiater en psycholoog met u over de beste verwijzing buiten het ziekenhuis. Meer informatie over de afdeling klinische psychologie.

Deeltijdbehandeling

Bij de deeltijdbehandeling zijn de psychologen verantwoordelijk voor de groepstherapie en individuele therapie. Daarnaast nemen zij psychologische testen af. Een van de psychologen is verbonden aan de deeltijdgroep ‘Omgaan met Lichamelijke Klachten’ (OLK). Daarnaast is een individuele behandeling door de psycholoog mogelijk. Verder verzorgt de psycholoog een 12-weekse cursus "Omgaan met Lichamelijke Klachten" samen met de gedragstherapeutisch medewerkster. Meer informatie bij deeltijdbehandeling.

Naar boven

Maatschappelijk werkers

Aan de afdeling zijn twee maatschappelijk werkers verbonden. Zij bieden door middel van gesprekken hulp aan u en uw familie. Dat kan gaan over problemen van vóór en tijdens de opname of problemen die het ontslag en de terugkeer naar huis belemmeren.
Vaak is het belangrijk dat uw familie hierbij wordt betrokken. Ook kan een huisbezoek wenselijk zijn. Indien nodig kan de maatschappelijk werker bemiddelen bij het treffen van voorzieningen en in het contact met instanties. U kunt met de maatschappelijk werker in contact komen via de psychiater. Meer informatie over maatschappelijk werk.

Naar boven

Geestelijk verzorgers

In het CWZ werken pastores van veschillende gezindte oecumenisch samen. Zij werken voor alle patienten, kerkelijk of niet-kerkelijk. U kunt dag en nacht beroep op hen doen. Desgewenst zullen zij een pastor, predikant, imam of humanistisch raadsman of vrouw van buiten het ziekenhuis inschakelen. Tijdens uw verblijf zijn ze via de verpleegkundigen bereikbaar. Meer informatie over geestelijke verzorging.

Naar boven


Zoek op ziektebeeld

De gastvrouw helpt graag
De gastvrouw helpt graag
NVZ Kwaliteitsvenster
NVZ Kwaliteitsvenster
Stuur een e-kaartje
Stuur een e-kaartje
Koop een bloemetje
Koop een bloemetje
Bezoek ons restaurant
Bezoek ons restaurant
Een Santeon ziekenhuis