Navigatie:

U bent hier:Verpleegkundig specialisten

Keetie Kremers-van de Hei

Verpleegkundig specialist Keetie Kremers-van de Hei

Binnen de zorgeenheid orthopedie is 1 verpleegkundig specialist  (Keetie Kremers)werkzaam en is Elcke Karthaus in opleiding daarvoor. De verpleegkundig specialist is een verpleegkundige gespecialiseerd in de orthopedie, die door het volgen van een master-opleiding bevoegd is om een gedeelte van de medische zorg te verlenen. Hierdoor neemt zij de arts werk uit handen en is er meer tijd voor vragen.

De verpleegkundig specialist brengt de klachten van een patiënt in kaart, voert onderzoeken uit en regelt waar nodig vervolgonderzoek. Daarnaast geeft zij informatie over de behandeling en kunnen patiënten bij haar terecht met vragen.

Begeleiding van patiëntengroepen

Zij treedt op als casemanager voor bepaalde patiëntengroepen. Momenteel doet ze dat bij alle patiënten die meedoen aan:

  • De groepsrevalidatie (fast track) en alle andere patiënten die een totale heup- en totale knieprothese krijgen.
  • Alle patiënten die een halve knieprothese krijgen.
  • Patiënten die worden opgenomen vanwege een gebroken heup.

Deze patiënten komen voor de operatie op het verpleegkundig spreekuur bij de orthopedisch verpleegkundige. Deze bespreekt bijzonderheden met de verpleegkundig specialisten zodat zij altijd op de hoogte zijn van de patiënt.  Tijdens de opname in het ziekenhuis zal de verpleegkundig specialist elke dag visite lopen bij deze groepen patiënten. Zij is verantwoordelijk voor de coördinatie van de zowel de verpleegkundige als medische zorgverlening. Ook zullen de patiënten na de operatie bij haar op controle komen op de polikliniek.

Artrosepoli

De verpleegkundig specialist verzorgt, samen met de orthopeed, een artrosepoli. Dit spreekuur is bedoeld voor alle mensen waarbij de huisarts en/of fysiotherapeut artrose van heup of knie vermoedt. De verpleegkundig specialist neemt een vragenlijst af, onderzoekt de patiënt, beoordeelt verricht onderzoek en geeft een advies behandelplan. Daarna worden de bevindingen met de orthopeed besproken en wordt gezamenlijk een behandeplan afgesproken. De verpleegkundig specialist reikt vervolgens informatiemateriaal uit en geeft uitleg over de behandeling en het vervolg.

Deskundigheidsbevordering

Verder levert de verpleegkundig specialist een bijdrage aan de deskundigheidsbevordering van verpleegkundigen en is zij betrokken bij het ontwikkelen van het kwaliteitsbeleid op de polikliniek en de verpleegafdeling.

Naar boven


Zoek op ziektebeeld