Navigatie:

U bent hier:De prothese/orthesemaker

De prothese/orthesemaker kan de patiënt hulpmiddelen aanmeten zoals een kniebrace, korset of steunkousen. Deze hulpmiddelen zorgen dat delen van het lichaam of bepaalde gewrichten worden ondersteund of geïmmobiliseerd worden. Voor de prothese/orthesemaker is een verwijzing van de medisch specialist nodig.

Wanneer behandeling nodig is, wordt voor u een afspraak gemaakt. Als de prothese/orthesemaker niet aanwezig is, kunt u contact opnemen met Spronken orthopedie tel: 0344 653557.

Naar boven

Radiologie

Op de afdeling radiologie vindt beeldvormend onderzoek, plaats, bijvoorbeeld ter controle voor of na een orthopedische behandeling. Het gaat om röntgenfoto's, echografie, MRI-scan of CT-scan.

Op de afdeling nucleaire geneeskunde vinden botscans plaats.

Naar boven

Gipskamer

De gipsverbandmeesters (gehuisvest op B57) leggen gipsverbanden aan bij patiënten met aandoeningen aan het bewegingsapparaat. Hieronder vallen o.a. botbreuken. De orthopeed verwijst waar nodig naar de gipsverbandmeesters. De afspraak hiervoor maakt de afdelingssecretaresse of verpleegkundige of u wordt verwezen door de medewerker van de polikliniek orthopedie.

Eén keer per week op dinsdagmiddag houdt een orthopeed spreekuur op de gipskamer. U krijgt een afspraak voor dit 'traumaspreekuur' wanneer dit voor u van toepassing is.

Naar boven

Fysiotherapie

Aan de verpleegafdeling orthopedie zijn fysiotherapeuten verbonden, die de patiënten één of meerdere keren per dag komen bezoeken. De fysiotherapeut behandelt hen tijdens het revalidatieproces door middel van oefeningen, begeleiding en het aangeven van leefregels.

Naar boven

Poliklinische operatie-afdeling

Kleine operaties met lokale verdoving of onderzoeken die zonder verdoving plaatsvinden, gebeuren op de poliklinische operatie-afdeling. Voor de voorbereiding en nazorg verblijft u soms korte tijd op de afdeling dagbehandeling.

Naar boven

Dagbehandeling

Op de afdeling dagbehandeling worden ingrepen gedaan waarbij anesthesie nodig is en ingrepen zonder anesthesie. Het gaat daarbij om kleinere orthopedische ingrepen zoals kijkoperaties in het gewricht of het behandelen van een hamerteen.

Naar boven

Kort verblijf

Voor opnames waarbij u een nacht moet blijven, kan het zijn dat u wordt opgenomen op de afdeling kort verblijf. De behandelend arts bepaalt in veel gevallen welke type opname voor u van toepassing is.

Naar boven

Klinische operatie-afdeling

De operaties op de klinische-operatie afdeling vinden onder narcose (anesthesie) plaats op de klinische operatie-afdeling. Bij deze operaties verzorgt de anesthesioloog de lokale verdoving (o.a ruggeprik) of algemene anesthesie. Afhankelijk van uw algemene gezondheidstoestand zijn enkele onderzoeken nodig voordat de operatie wordt gepland. U wordt altijd opgenomen op de verpleegafdeling voor de voorbereiding en de nazorg. Zie de webpagina Opereratie met anesthesie.

Naar boven

Kinderafdeling

Kinderen die naar het CWZ moeten voor een orthopedisch onderzoek of ingreep worden opgenomen op de kinderdagunit. Meestal komen zij voor een dagje in het ziekenhuis; dat wil zeggen dat zij 's morgens komen en 's avonds weer naar huis mogen. In enkele gevallen is een opname voor meerdere dagen. Dan komen ze op de kinderafdeling te liggen.

Naar boven

Spoedeisende hulp

Wanneer u met spoed moet worden opgenomen komt u binnen via de spoedeisende hulp. Daar wordt u gezien door een poortarts (een arts die patiënten op de spoedeisende hulp ziet). Deze arts zal met de dienstdoende orthopeed overleggen wat het te volgen beleid is.

Naar boven

Neurologie

Veel ziektebeelden binnen de orthopedie hebben te maken met neurologische verschijnselen. Om die reden werken de orthopeden vaak samen met de neurologen. Mogelijk vindt er een verwijzing plaats van orthopeed naar neuroloog en vice versa. Afspraken hiervoor worden gemaakt door de doktersassistenten van de polikliniek.

Naar boven

Neurochirurgie

De behandeling van patiënten met wervelkolomproblematiek kan soms complex zijn. Om de kwaliteit van deze zorg te optimaliseren wordt soms samengewerkt met de neurochirurgen van het CWZ. Mogelijk vindt er een verwijzing plaats van orthopeed naar neurochirug of vice versa. Afspraken hiervoor worden gemaakt door de doktersassistente van de polikliniek.

Anesthesiologie

Voor alle ingrepen geldt dat u voor de operatie een bezoek brengt aan de polikliniek anesthesiologie. Daar wordt lichamelijk onderzoek verricht en waar nodig gebeuren aanvullende onderzoeken. De onderzoeken die al vanuit de polikliniek aangevraagd waren, worden hier bekeken. Daarnaast bespreekt de anesthesioloog de anesthesietechnieken en wordt een plan gemaakt welke techniek bij u wordt toegepast: narcose, ruggeprik, ruggeprik met een roesje etcetera.

Naar boven

Geriatrie

Is een patiënt ouder dan 70 jaar? En is er bij opname al een slechtere/verminderde algemene gezondheidssituatie of zijn er beperkingen vanwege de hoge leeftijd? Dan zijn de risico's op complicaties na de operatie groter. De orthopeden schakelen bij deze patiënten het consultatieteam klinische geriatrie in. Dit team brengt de risico's in kaart en geeft advies. Zonodig blijft dit team gedurende de behandeling betrokken. Het is gebruikelijk ook na de opname poliklinisch nog een bezoek aan de geriater te brengen. Hier wordt dan besproken hoe het gaat.

Naar boven

Sportgeneeskunde

De orthopeden werken ook nauw samen met de sportartsen van sportgeneeskunde.

Naar boven

Pijnkliniek

Ook werken wij samen met de pijnkliniek van het CWZ. Op de pijnkliniek zijn pijnspecialisten/anesthesiologen werkzaam die middels diverse technieken pijnbestrijding kunnen toepassen. Uw wordt hiervoor soms door de orthopeed verwezen. Afspraken hiervoor worden dan gemaakt door de doktersassistente van de polikliniek.

Naar boven


Zoek op ziektebeeld