Navigatie:

U bent hier:Chronic obstructive pulmonary disease COPD

In het CWZ staat een team van longartsen, longverpleegkundigen en longfunctieassistenten voor u klaar om u zo goed mogelijk te begeleiden door de diverse diagnostische trajecten en bij de behandelingsmogelijkheden.

Verschijnselen / symptomen van COPD (chronische bronchitis en longemfyseem)

Chronisch obstructieve longziekte (COPD) verwijst naar een aandoening die vroeger bekend stond als chronische bronchitis en longemfyseem (de rek uit de longen).  COPD veroorzaakt toenemende beperking van de luchtstroom en daarmee moeite met ademen. Hierdoor ontstaat kortademigheid, hoesten en productie van slijm uit de luchtwegen (sputum). Hoewel het nodige gedaan kan worden aan deze symptomen, kunt u niet genezen van deze ziekte. De term COPD wordt door artsen gebruikt, maar wordt door het publiek niet altijd herkend. COPD is een vaak voorkomende aandoening en is meestal te voorkomen. Deze ziekte heeft belangrijke gevolgen voor de gezondheid van mensen die in Europa leven. COPD is een belangrijke doodsoorzaak die wereldwijd steeds vaker voorkomt. In Nederland staat COPD al op de 4e plaats van doodsoorzaken.

Naar boven

Oorzaak COPD

In 90% van de gevallen is het roken van sigaretten de oorzaak van COPD (zowel bronchitis als emfyseem). Niet alle rokers ontwikkelen COPD, hetgeen suggereert dat er ook aanleg nodig is om COPD te ontwikkelen. De enige bewezen risicofactor voor de COPD die genetisch is bepaald, is alfa 1 anti tripsine tekort. Mensen met dit tekort die tevens roken kunnen al heel vroeg COPD ontwikkelen.  

De rol van de luchtvervuiling als oorzaak voor COPD is nog niet duidelijk. Het is wel bewezen dat stedelijke luchtvervuiling schadelijk is voor mensen met deze aandoening. Hevige blootstelling tijdens het werk aan chemicaliën en dampen kan resulteren in COPD. Bij rokers neemt dat risico verder toe. Luchtvervuiling binnen in huis, bijvoorbeeld bij het verbranden van biomassa of hout, kan ook de ontwikkeling van COPD bevorderen.  

Ook meeroken leidt tot luchtwegklachten en verminderde longfunctie bij schoolkinderen. Later kan dit leiden tot COPD.

Naar boven

Behandeling COPD

Er is geen genezing mogelijk voor COPD. Therapie is erop gericht de schade voor de luchtwegen en de longen te beperken en de klachten te verminderen. In het CWZ hebben wij alle mogelijkheden voor het behandelen van COPD.

  • Luchtwegverwijders vormen een belangrijke behandeling voor kortademigheid, die wordt veroorzaakt door COPD. Hoewel hun effect op de luchtwegen beperkt is, zorgen zij voor verlichting van de klachten.
  • Bij patiënten met ernstige COPD kan regelmatig gebruik van ontstekingsremmers het aantal benauwdheidsaanvallen terugdringen. Zo proberen we meer stabiliteit te creëren.  
  • Bij ernstige COPD is de zuurstofspiegel in het bloed sterk verlaagd. In dat geval is het belangrijk zuurstof toe te dienen. Bij patiënten met zeer ernstige COPD verlengt de zuurstof de levensverwachting als deze vrijwel continu wordt gebruikt.
  • In ieder geval is bewegen en het aanleren van goede hoest-technieken, onder leiding van een fysiotherapeut, erg aan te bevelen. De longarts kan ook overwegen om een poliklinische longrevalidatie bij Sanasport CWZ aan te vragen.
  • Ernstig COPD is soms zo uitputtend dat patiënten sterk kunnen vermageren. Volwaardige voeding is noodzakelijk voor de opbouw en het behoud van de ademhalingsspieren. Een diëtist kan helpen goede voeding te adviseren. Soms is aanvulling nodig in de vorm van drinkvoeding. Voeding moet altijd gecombineerd worden met trainen, zodat de calorieën omgezet worden tot spieren in plaats van vetweefsel.  
  • Wij hebben voor onze patiënten met een ernstige vorm van COPD het zogenaamde TeleCOPD project. Patiënten worden dan intensief begeleid zonder dat ze iedere keer naar het ziekenhuis hoeven komen. Zij kunnen thuis via de telefoon of computer, op ieder moment van de dag of nacht hun klachten en gesteldheid doorsturen. Ons team van longverpleegkundigen en artsen kan dan zo nodig contact opnemen, adviezen geven, medicijnen toesturen etcetera. Deze groep patiënten hoeft dan maar één keer per jaar naar het ziekenhuis voor controle zolang het ziekteverloop stabiel is.

Naar boven

Folders COPD

Naar boven

Meer informatie over COPD

Mocht u na het lezen van bovenstaande informatie nog vragen hebben, dan kunt u terecht bij uw eigen (long- of huis)arts. U kunt ook de volgende websites bezoeken.

Naar boven


Zoek op ziektebeeld

Informatie over Q-koorts

Q-koorts bacterie