Navigatie:Borstvlieskanker

Borstvlieskanker (= mesothelioom, ook wel asbestkanker genoemd) is een vorm van kanker die in het borstvlies ontstaat.

Mensen die lang met asbest in contact zijn geweest, bijvoorbeeld via het werk, hebben duidelijk een verhoogd risico op het ontstaan van borstvlieskanker. Vaak duurt het lange tijd tussen de blootstelling aan vrije asbestvezels en de uiteindelijke ontwikkeling van een tumor (meestal langer dan 20 jaar, 30 tot 40 jaar of langer). Borstvlieskanker begint te groeien in het borstvlies.Het borstvlies is de verzamelnaam voor het longvlies (vlies dat rondom elke long zit) en het ribvlies (vlies aan de binnenkant van de borstkas). Tussen deze beide vliezen bevindt zich een dunne laag vocht, het pleuravocht. Door het vocht kunnen beide vliezen tijdens het ademen langs elkaar glijden.  Afhankelijk van de plaats van de tumor kan deze doorgroeien door de borstkas, de longen, het middenrif of de organen in de buik.

Borstvlieskanker is zeldzaam. In Nederland wordt jaarlijks bij ongeveer 350 mensen, met name bij mannen, borstvlieskanker vastgesteld.

De klachten die bij borstvlieskanker kunnen ontstaan zijn met name kortademigheid (doordat er bijvoorbeeld vocht ontstaat tussen het longvlies en het ribvlies) en pijn.

Helaas is borstvlieskanker slechts zelden te genezen. Meestal is een operatie, in verband met de uitgebreidheid van de ziekte bij het vaststellen van de ziekte, niet mogelijk. Borstvlieskanker reageert doorgaans niet zo goed op bestraling. Van chemotherapie is slechts een beperkte verbetering van de klachten en de prognose te verwachten.

Indien u borstvlieskanker heeft, dan kunt in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van de overheid als u de ziekte mesothelioom hebt gekregen door contact met asbest in Nederland. Soms betaalt de (ex-)werkgever een schadevergoeding. Voor meer informatie over deze vergoeding en/of u hiervoor in aanmerking kunt komen kunt u terecht op de website van het Instituut voor asbestslachtoffers. Uiteraard helpen wij u hierbij als dat nodig is.

Meer informatie

Meer informatie over borstvlieskanker kunt u vinden op:

Naar boven


Zoek op ziektebeeld

Informatie over Q-koorts

Q-koorts bacterie