Navigatie:Bereikbaarheid

Afdeling : Poli Kindergeneeskunde B68
Adres : Weg door Jonkerbos 100 Nijmegen
    6532 SZ Nijmegen
Postadres : Postbus 9015
    6500 GS Nijmegen
Telefoon : 024 365 82 20
Fax : 024 365 81 41
Open : van 8.30 uur tot 17.00 uur

Naar boven

Polikliniek kindergeneeskunde CWZ Nijmegen

Dagelijks houden de kinderartsen spreekuur op de polikliniek.
De spreekuren van de kinderartsen zijn volgens afspraak.
Een afspraak maakt u telefonisch (024-3658220) of aan de balie van de polikliniek (B68).
U kunt in het CWZ ook terecht voor bloedafname B82. Op alle werkdagen van 8.00 uur tot 16.00 uur zijn er laboratoriummedewerkers aanwezig die ervaring hebben met het prikken van kinderen.

Naar boven

Polikliniek CWZ Waalsprong (Oosterhout)

Wekelijks houden enkele kinderartsen spreekuur op onze locatie Waalsprong in Oosterhout. De spreekuren van de kinderartsen zijn volgens afspraak. Zie de website van de poli Waalsprong. Een afspraak maakt u via de polikliniek Waalsprong (024-365 70 80) of via de polikliniek kindergeneeskunde in het CWZ (024-365 82 20).

Ook op deze buitenlocatie kunt u terecht voor bloedafname in verband met onderzoek. Wilt u uw zoon/dochter daar laten prikken dan adviseren wij u om vooraf contact op te nemen met de poli Waalsprong. U kunt dan een afspraak maken over het meest gunstige tijdstip en tevens informeren of er een doktersassistentes/laboratoriummedewerker aanwezig is die ervaring heeft met het prikken van kinderen.

Naar boven

Polikliniek CWZ Druten

Regelmatig houden enkele kinderartsen spreekuur op onze locatie in Druten.
De spreekuren van de kinderartsen zijn volgens afspraak. Zie de website van de poli Druten.
Een afspraak maakt u via de polikliniek Druten (024-3657095) of via de polikliniek kindergeneeskunde in het CWZ (024-3658220)

Ook op deze buitenlocatie kunt u terecht voor bloedafname in verband met onderzoek. Wilt u uw zoon/dochter daar laten prikken dan adviseren wij u om vooraf contact op te nemen met de poli Druten. U kunt dan een afspraak maken over het meest gunstige tijdstip en tevens informeren of er een doktersassistentes/laboratoriummedewerker aanwezig is die ervaring heeft met het prikken van kinderen.

Naar boven

Verwijzing is nodig

Als u een afspraak wilt maken met een specialist voor onderzoek of behandeling heeft u altijd een verwijzing nodig van uw huisarts of behandelend specialist. Anders worden de kosten voor de geleverde zorg mogelijk niet vergoed door uw zorgverzekeraar. Lees meer over de voorwaarden voor verwijzing zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Heeft u van uw huisarts een zorgdomein (ZD) nummer gekregen, dan geeft u dit nummer door als u belt voor het inplannen van uw afspraak. Heeft u geen ZD-nummer, dan vragen wij u de verwijsbrief naar ons op te sturen. Hiervoor kunt u gebruik maken van de retourenvelop die wij u toesturen. Indien de tussenliggende periode daarvoor te kort is, kunt u de verwijsbrief afgeven als u de polikliniek bezoekt.

Naar boven

Afspraakbevestiging

Na het maken van de afspraak ontvangt u een afspraakbevestiging en informatie om uw bezoek aan de polikliniek vlot te laten verlopen.

In het onderstaande bestand vindt u een afspraakbevestiging en meer informatie over het bezoek aan de polikliniek kindergeneeskunde.

Bericht van verhindering

Mocht u op het afgesproken tijdstip verhinderd zijn, dan vragen wij u dit zo snel mogelijk door te geven. Indien wenselijk kunt u meteen een nieuwe afspraak maken.

Naar boven

Liever geen andere kinderen meebrengen

Als het mogelijk is graag geen andere kinderen meenemen naar de polikliniek. Zij kunnen u afleiden bij het gesprek met de arts en tijdens het onderzoek.

Naar boven

Wat meenemen naar het CWZ?

 • Bij elk ziekenhuisbezoek: identiteitsbewijs (ook kinderen), CWZ-registratiekaart en verzekeringsbewijs van de zorgverzekeraar (zorgpas).
 • Bij verwijzing van buiten het CWZ: de verwijzing van uw huisarts of andere verwijzer (alleen een Zorgdomein-nummer kan ook).
 • Uw medicijnpaspoort of een ander overzicht van de medicijnen die u nu gebruikt.

Melden en wachten op de poli

Op het afgesproken tijdstip meldt u zich met uw zoon/dochter aan de balie van de polikliniek (B68). De polikliniekmedewerker wijst u de weg naar de wachtruimte en maakt het medisch dossier in orde. Alle kinderen op de polikliniek kindergeneeskunde worden door de doktersassistente gewogen en gemeten. Dit gebeurt in een aparte ruimte.

Wij streven ernaar ons aan de afgesproken tijd te houden, maar soms moet u wachten. Hiervoor vragen wij uw begrip. In de wachtkamer vindt u speelgoed en lectuur.

Heeft u een baby? Er is een mogelijkheid om te voeden en te verschonen. U  kunt gebruikmaken van een magnetron om de flesvoeding op te warmen.

Naar boven

Het eerste consult bij de kinderarts

Voor het eerste consult bij de kinderarts zijn 30 minuten gereserveerd. Voor het eerste consult bij een arts-assistent (kinderarts in opleiding) 45 minuten.
De kinderarts/arts-assistent probeert aan de hand van een gesprek en/of lichamelijk onderzoek de oorzaak van de klachten van uw kind te vinden.
Aanvullend onderzoek kan noodzakelijk zijn. Sommige onderzoeken kunnen op dezelfde dag Plaatsvinden, voor andere onderzoeken is een afspraak maken noodzakelijk.
Heeft u of  uw zoon/dochter tijdens het consult vragen of behoefte aan nadere uitleg? Dan stellen wij het op prijs als u of uw kind dit aangeeft.

U kunt van tevoren uw vragen noteren en deze tijdens het consult bespreken.

Naar boven

Vervolgafspraken maken

Na afloop van het consult bij de kinderarts/arts-assistent maakt de doktersassistente met u de vervolgafspraken. Zij informeert u en uw kind over eventueel vervolgonderzoek.

Naar boven

Terugkomen voor vervolgonderzoek

De meeste onderzoeken gebeuren poliklinisch. Als er meer voorbereiding of verpleegkundige nazorg noodzakelijk is, gebeuren deze onderzoeken in dagbehandeling of tijdens een opname van enkele dagen.

Naar boven

Uitslagen vervolgonderzoek

De behandelend kinderarts/arts-assistent informeert u over de uitslagen van het onderzoek. Dit kan zowel telefonisch als op de polikliniek. De behandelend arts bepaalt in overleg met u wat wenselijk is. De doktersassistente plant in overleg met u deze afspraak.

Naar boven

Telefonisch spreekuur doktersassistente

Op werkdagen van 8.30 uur tot 10.00 uur kunt u gebruik maken van het telefonisch spreekuur van de doktersassistente (024-3658146).
Heeft uw zoon/dochter volgens u dringende zorg nodig? Heeft u vragen over de aandoening waarvoor uw kind bij ons onder behandeling is? Of heeft u een herhaalrecept nodig? Maak dan gebruik van dit spreekuur.
Zo nodig overlegt de doktersassistente met de behandelend kinderarts/arts-assistent of een waarnemer en wordt u dezelfde dag teruggebeld.
Bij vragen over andere klachten dan waarvoor uw zoon/dochter bij de arts onder behandeling is neemt u contact op met uw huisarts.

Op de poli kindergeneeskunde hebben wij ook een aantal klachtgebonden spreekuren. Indien wenselijk kan de huisarts, kinderarts/arts-assistent uw kind naar één van deze spreekuren doorverwijzen:

 • Kinderlongarts in RAAcK verband (regionaal astma allergie centrum Nijmegen)
 • Kinderrevalidatiearts
 • Kinderendocrinologie
 • Kindercardiologie

Daarnaast bieden wij u ook een aantal specifieke spreekuren

 • Verpleegkundig neonatologie spreekuur
 • Verpleegkundig spreekuur kinderastma verpleegkundige
 • Spreekuur pedagogisch medewerker
 • Spreekuur klinisch geneticus

Kinderen met  Diabetes Mellitus Type 2 verwijzen wij door naar het KDCN (kinderdiabetes centrum Nijmegen) samenwerkingsverband AZN en CWZ.

Naar boven

Zeb bezoekt de kinderpoli van het CWZ

Naar boven


Zoek op ziektebeeld

Film poli kindergeneeskunde

De 9-jarige Zeb bezoekt de kinderarts. Klik door naar de film voor ouders.
Illustratie muis

Kans op BRMO (mrsa)?

Campagnebeeld BRMO