Navigatie:

U bent hier:Verpleegafdeling gynaecologie B44

De entree van A44

Afdeling B44 is een gecombineerde afdeling: er liggen zowel patiënten met een gynaecologische aandoening (vrouwenziekte) als patiënten die onder behandeling zijn van de uroloog of plastisch chirurg.

De informatie op deze pagina gaat alleen over de verpleging van gynaecologische patiënten.

Bereikbaarheid

Afdeling : Verpleegafdeling gynaecologie B44
Adres : Weg door Jonkerbos 100
    6532 SZ Nijmegen
Postadres : Postbus 9015
    6500 GS Nijmegen
Telefoon : 024 365 78 80

Naar boven

Met wie krijgt u te maken?

Medische specialisten

Iedere patiënt krijgt of heeft al een vaste gynaecoloog die haar behandelt. De arts-assistent loopt dagelijks visite. Tweemaal per week loopt een gynaecoloog (chef de clinique) visite op de afdeling.

Verpleegkundigen

U wordt zoveel mogelijk door een vaste verpleegkundige verzorgd. Uiteraard krijgt u ook te maken met andere verpleegkundigen, de teamleider en met leerling-verpleegkundigen. Wanneer u een gesprek wilt met de arts of met andere hulpverleners, dan kunt u dat aanvragen via de aan u toegewezen verpleegkundige.

Afdelingssecretaresse

De afdelingssecretaresses maken afspraken voor controles bij de polikliniek of voor verder onderzoek. Zij werken aan de balie van de afdeling.

Andere zorgverleners

Natuurlijk kunt u ook een beroep doen op een maatschappelijk werkende, verpleegkundige gastvrouw, fysiotherapeut, diëtist of geestelijk verzorger. Overleg het met uw arts of verpleegkundige.

Naar boven

Dagindeling

Een dag op afdeling B44 verloopt ongeveer als volgt:

6.30 uur Pols en temperatuurcontrole.
7.30 uur - 9.30 uur Tussen 7.30 en 9.30 uur wordt zonodig bloed geprikt voor onderzoek.
7.40 uur Ontbijt tot 8.20 uur.
8.15 uur - 9.15 uur Doktersvisite gynaecologie. Blijft u even op de kamer tot de artsen zijn geweest?
9.00 uur Oefenen met fysiotherapie tot 12.00 uur, als dat nodig is.
9.30 uur Warme en koude dranken.
12.00 uur Geneesmiddelenronde.
12.10 uur Warme maaltijd.
13.00 uur Verzorging, daarna kunt u gaan rusten.
14.30 tot 15.00 uur Werkbespreking voor de verpleegkundigen.
15.00 uur Geneesmiddelenronde. Koude en warme dranken. Voorbereiding voor onderzoek en behandeling. Zonodig komen wij u helpen met opfrissen/verzorgen. Oefenen met fysiotherapie, als dat nodigis.
17.00 uur Geneesmiddelenronde.
17.55 uur Avondmaaltijd tot 18.20 uur.
19.30 uur Warme en koude dranken.
na 20.00 uur Zonodig komen wij u verzorgen.
21.30 uur De grote verlichting gaat uit.
22.00 uur Laatste ronde met warme en koude dranken voor de nacht. Geneesmiddelen voor de nacht worden uitgedeeld.
22.45 tot 23.00 uur Overdracht van de avonddienst aan de nachtdienst.
's Nachts Een verpleegkundige maakt regelmatig een rondgang over de afdeling.

Naar boven

Naar boven

Algemene informatie

Algemene informatie over de dag van opname, het verblijf in het CWZ en voorzieningen op de verpleegafdeling vindt u op de pagina opname.

Naar boven


Zoek op ziektebeeld