Navigatie:

U bent hier:Polikliniek gynaecologie

Tijdelijke wachtkamer van poli gynaecologie

Op de polikliniek gynaecologie komen veelal patiënten met gynaecologische problemen. Zij komen voor een afspraak en behandeling bij de gynaecoloog of arts-assistent, en zo nodig bij het verpleegkundig spreekuur. Daarnaast komen er ook vrouwen/stellen met een kinderwens en zwangeren naar de polikliniek.

Bereikbaarheid poli gynaecologie

Afdeling : Polikliniek gynaecologie A44
Adres : Weg door Jonkerbos 100
    6532 SZ Nijmegen
Postadres : Postbus 9015
    6500 GS Nijmegen
Telefoon : 024 365 82 45 (van 8.30 - 17.00 uur)
Fax : 024 365 88 23
Open : van 8.00 tot 17.00 uur

Polikliniek CWZ Waalsprong (Oosterhout)

Iedere week is er op de dinsdag en donderdag een gynaecoloog op de polikliniek Waalsprong aanwezig. In principe zijn daar om de week op de dinsdag dr. Bos en dr. Schippers als gynaecoloog aanwezig en op de donderdag om de week dr. Hollander en dr. Franssen.
Gaat uw voorkeur uit naar een afspraak in de Waalsprong dan kunt u dit aangeven bij het maken van een afspraak. Klik door naar informatie over de bereikbaarheid van de poli CWZ Waalsprong.

Naar boven

Verwijzing is nodig

Als u een afspraak wilt maken met een specialist voor onderzoek of behandeling heeft u altijd een verwijzing nodig van uw huisarts of behandelend specialist. Anders worden de kosten voor de geleverde zorg mogelijk niet vergoed door uw zorgverzekeraar. Lees meer over de voorwaarden voor verwijzing zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

U maakt zelf een afspraak als u ongeveer 6 weken zwanger bent. In geval van spoed maakt de zorgverlener die u verwijst een afspraak. Dit kan eventueel voor het spoedspreekuur dat dagelijks staat ingepland van 13.00 uur tot 16.00 uur.
Klik door naar de pagina wachttijden als u wilt weten binnen hoeveel weken u bij ons terecht kunt.

Naar boven

Afspraak maken poli gynaecologie

U kunt via deze website een afspraak maken. U vult dan een online formulier in. Binnen 3 werkdagen krijgt u een brief thuisgestuurd met een daarin een ingeplande afspraak. U kunt ook de polikliniek bellen voor het maken van een afspraak.

Naar boven

Afspraak afzeggen of wijzigen poli gynaecologie

Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd, bel dan zo snel mogelijk de polikliniek. U kunt ook uw afspraak afzeggen of wijzigen via deze website. Er kan dan nog een andere patiënt in uw plaats komen.

Naar boven

Wat meenemen naar het CWZ?

  • Bij elk ziekenhuisbezoek: identiteitsbewijs (ook kinderen), CWZ-registratiekaart en verzekeringsbewijs van de zorgverzekeraar (zorgpas).
  • Bij verwijzing van buiten het CWZ: de verwijzing van uw huisarts of andere verwijzer (alleen een Zorgdomein-nummer kan ook).
  • Uw medicijnpaspoort of een ander overzicht van de medicijnen die u nu gebruikt.

De gang van zaken op de poli gynaecologie

Melden op de poli

U meldt zich vervolgens bij de inschrijfbalie van polikliniek gynaecologie en verloskunde A44. Deze balie bevindt zich direct rechts als u de polikliniek binnenkomt. Na het afgeven van uw registratiekaart krijgt u een nummer uitgereikt. Daarna neemt u plaats in de wachtruimte en wacht tot uw nummer in het scherm verschijnt. Het eerste getal van uw nummer is tevens het kamernummer waar u naar kunt lopen. Wanneer u een afspraak heeft bij de verpleegkundige dan ontvangt u geen nummer; zij zal u komen halen uit de wachtruimte.

Naar de spreekkamer

Zodra uw nummer verschijnt, kunt u naar de desbetreffende kamer gaan en plaatsnemen op een van de stoelen vóór de kamer. De gynaecoloog of arts-assistent roept u naar binnen zodra u aan de beurt bent. Tijdens uw bezoek stellen we vragen aan u gesteld, voeren aanvullend onderzoek uit en maken we eventueel aangevuld een echo. Nadat we alle benodigde gegevens hebben verzameld zal er zo nodig een vervolgbeleid worden opgesteld. Als uw bezoek een vervolgafspraak is, dan kijken we of het beleid moet worden aangepast. Wanneer er een vervolgafspraak moet plaatsvinden of eventuele vervolgonderzoeken, dan leggen we dat vast op een apart briefje.

Naar de afsprakenbalie voor vervolg

Wanneer u een vervolgafspraak moet laten maken of een eventueel vervolgonderzoek, dan loopt u door naar de afsprakenbalie. Deze bevindt zich nabij de wachtruimte. Het briefje dat u heeft meegekregen van de gynaecoloog, arts-assistent of verpleegkundige geeft u af bij deze balie. De doktersassistente zal in overleg met u een vervolgafspraak inplannen en de eventuele onderzoeken regelen. Gaat uw voorkeur uit naar een bepaalde dag of gynaecoloog, arts-assistent of verpleegkundige, dan kunt u dit aangeven. Wij proberen dan uw wensen zoveel mogelijk mee te nemen bij het maken van een volgende afspraak.

Polikliniekmedewerkers

De medewerkers van de poli gynaecologie en verloskunde

Op de polikliniek werken 16 doktersassistente en 1 administratief medewerker. De administratief medewerker zorgt ervoor dat alle benodigde medische gegevens voorhanden zijn op de polikliniek. De doktersassistenten zorgen ervoor dat alle patiënten worden ontvangen aan de balie. Ook assisteren zij waar nodig de gynaecologen en arts-assistenten tijdens de spreekuren. Daarnaast verrichten zij vele administratieve handelingen zodat de geboden zorg zo optimaal mogelijk is.

Naar boven

Verpleegkundig spreekuur gynaecologie

De medewerkers van het verpleegkundig spreekuur gynaecologie

Wanneer blijkt dat u een gynaecologische operatie moet ondergaan (en minimaal één nacht moet worden opgenomen), krijgt u ook een afspraak met de verpleegkundige. Zij zal u nader informeren over de opname, verblijf, ontslag en leefregels. Ook kan zij u vertellen hoe u zich moet voorbereiden op de operatie.
Wanneer u medicatie gebruikt, is het handig om deze mee te nemen naar het verpleegkundig spreekuur. De verpleegkundige heeft deze gegevens namelijk nodig om in het dossier in te vullen.

Naar boven

Algemene informatie over polikliniekbezoek

Op de pagina polikliniekbezoek vindt u algemene informatie over het bezoek aan een poli in het CWZ. Bijvoorbeeld over voorbereiding thuis, melden en inschrijven, plattegrond poliklinieken CWZ en gastvrouwen.

Naar boven


Zoek op ziektebeeld

Kans op BRMO (mrsa)?

Campagnebeeld BRMO