Navigatie:Freya Pluim voor CWZ-zorg bij vruchtbaarheidsstoornissen

Freya Pluim voor fertiliteitszorg

Patiëntenvereniging Freya reikt pluimen uit aan Nederlandse ziekenhuizen en klinieken met goede fertiliteitszorg. In totaal hebben 42 van de 92 onderzochte ziekenhuizen/klinieken een pluim ontvangen. CWZ is daar één van!

CWZ gynaecologie heeft  de Freya Pluim gekregen voor de behandeling van vruchtbaarheidsstoornissen. Een op de zes paren heeft daarmee te maken.
De pluim van Freya - de vereniging voor mensen met deze problematiek - is toegekend op basis van vijftien criteria.
Gynaecoloog Cathelijne van Heteren: ‘Zo scoren we goed op de toegankelijkheid van zorg, het minimum aantal behandelingen en de manier van informatie geven. Voor 80 procent van de vruchtbaarheidsproblemen kunnen mensen uitstekend in het CWZ terecht. Alleen voor hele specifieke behandelingen zoals IVF of ICSI verwijzen we door naar een ander centrum. Zo nodig regelen we een verwijzing naar maatschappelijk werk, psychologen of sexuologen waar patiënten laagdrempelig terecht kunnen.’
Fertiliteitsassistent Rita Verhoogt: ‘Een onvervulde kinderwens is emotioneel zwaar. Daarom hebben wij tijdens de eerste poliklinische afspraak uitgebreid aandacht voor het verhaal van de patiënt. Eerst komt het paar 40 minuten bij een van de fertiliteitsassistentes, gevolgd door een consult van 20 minuten bij de gynaecoloog. We vinden het belangrijk dat de patiënt steeds dezelfde gezichten ziet en dat wij het paar snel leren kennen. Daarom krijgt de patiënt een vaste gynaecoloog en is er een vast team van vier fertiliteitsassistentes.’
Patiëntenvereniging Freya ondersteunt paren met een onvervulde kinderwens en introduceerde daarom de Monitor Fertiliteitszorg. Met deze online applicatie  brengt zij de fertiliteitszorg in Nederland in kaart. Het helpt mensen een weloverwogen keuze maken voor het ziekenhuis naar keuze.

Is verwijzing naar de gynaecoloog nodig?

In sommige gevallen is de kans op een spontane (natuurlijke) zwangerschap groter dan de kans op een zwangerschap met een behandeling.
Met FertiScreen kunt u vanaf nu zélf kijken of het nodig is om naar het ziekenhuis te gaan. FertiScreen is een online programma dat:

  • Inzicht geeft in uw persoonlijke kans op zwangerschap.
  • Algemene informatie geeft en informatie met betrekking tot uw eigen situatie.
  • De mogelijkheid biedt tot online overleggen met uw huisarts en een gynaecoloog.

Meer informatie vindt u op www.fertiscreen.nl.

Naar boven

Heeft u een onvervulde kinderwens?

Op de afdeling voortplantingsgeneeskunde onderzoeken en behandelen we problemen op het gebied van vruchtbaarheid. Als u problemen hebt met zwanger worden bent u van harte welkom voor een gesprek over uw mogelijkheden en kansen om zwanger te worden. Ons team bestaat uit 4 gynaecologen en 4 fertliteitsassistentes. We werken uiteraard volgens de landelijke richtlijnen, maar geven toch zorg op maat. Ook is er volop aandacht voor uw gevoelens en emoties. Wij streven ernaar u de zorg en ondersteuning te geven die u nodig heeft.

Naar boven

Verwijzing en afspraak maken bij vruchtbaarheidsstoornissen

Als u, na overleg met uw huisarts, hebt besloten tot een onderzoek naar uw vruchtbaarheid, kunt u contact opnemen met onze polikliniek. U heeft  een verwijzing van de huisarts nodig. Zie voor bereikbaarheid en meer informatie de pagina van de polikliniek gynaecologie.

Naar boven

Vooraf vragenlijsten invullen bij vruchtbaarheidsstoornissen

Als u zich heeft aangemeld op onze polikliniek, zal de assistente u vragenlijsten toesturen. Deze vult u in en stuurt u terug in de retour-envelop. Binnen een maand nadat wij de formulieren hebben ontvangen roepen wij u op voor een intake-gesprek.

Naar boven

Vruchtbaarheidsonderzoeken

De bevruchting, bron: www.selectsurrogacyindia.com
De bevruchting, bron: www.selectsurrogacyindia.com

Door middel van enkele onderzoeken proberen wij vast te stellen of er bij u en/of uw partner sprake is van verminderde vruchtbaarheid. Soms is er een duidelijke oorzaak te vinden waarom er geen zwangerschap is ontstaan. Soms is het een combinatie van verschillende factoren. Het kan voorkomen dat er geen verklaring wordt gevonden voor het uitblijven van een zwangerschap.

Naar boven

Vruchtbaarheidsbehandeling: ovulatie inductie (stimuleren van de eisprong)

Tabletten die hypofyse stimuleren

Bij vrouwen met een onregelmatige cyclus starten we meestal met  tabletten genaamd clomid. Deze stimuleren de hypofyse (pijnappelklier in de hersenen)  om meer follikelstimulerend hormoon (FSH) te gaan produceren zodat de eierstok gestimuleerd wordt een follikel (eiblaasje) te laten groeien. Het kan voorkomen dat er meerdere eiblaasjes gaan groeien. Daarom controleren wij de groei regelmatig met inwendige echografie. Soms is de dosering niet voldoende en zal de volgende maand de dosering worden verhoogd. Met behulp van ovulatietesten in de urine kunt u zien wanneer de eisprong (ovulatie) verwacht wordt. Door middel van bloedonderzoek kan vastgesteld worden of er een eisprong heeft plaatsgevonden.

Hormooninjecties

De eisprong. Bron: www.ivf-site.nl
De eisprong. Bron: www.ivf-site.nl

Als het met tabletten niet lukt om een follikel te laten groeien, kunnen we overgaan
op hormooninjecties die FSH bevatten. Dit hormoon stimuleert de eierstok direct tot het laten groeien van een eiblaasje. Wij leren u hoe te spuiten en geven aan hoeveel u moet spuiten. Door middel van inwendige echografie zullen wij controleren hoe uw eierstokken reageren. Als het eiblaasje voldoende gegroeid is, krijgt u nog een injectie die ervoor zorgt dat er een eisprong gaat plaatsvinden.

Hieronder een film van Gonal F, waarvan wij vinden dat deze een goed beeld geeft van de mogelijkheden. Dit is van één leverancier. Er zijn meerdere leveranciers op de markt.

Instructievideo hormooninjectie

Naar boven

Vruchtbaarheidsbehandeling: Intra uteriene inseminatie (IUI)

Zo wordt de IUI uitgevoerd
Zo wordt de IUI uitgevoerd

Als de kwaliteit van het sperma verminderd is of wanneer er geen duidelijke oorzaak is voor het uitblijven een zwangerschap, kunnen we u behandelen met IUI.
Bij IUI wordt in het laboratorium het sperma bewerkt zodat alleen de meest beweeglijke zaadcellen over blijven. Dit sperma wordt dan via een klein slangetje (catheter) in de baarmoederholte gebracht op het moment dat u vruchtbaar bent. U kunt na een IUI gewoon uw dagelijkse activiteiten hervatten.
Bij IUI is de kans op zwangerschap ongeveer 10% per inseminatie. 50% van de patiënten die starten met IUI-behandeling wordt op deze wijze zwanger.

Naar boven

Vragen stellen per e-mail over vruchtbaarheidsbehandeling

Patiënten die wij behandelen voor vruchtbaarheidsstoornissen kunnen ons vragen stellen via e-mail. Binnen 2 werkdagen geven we antwoord op de gestelde vragen. Deze service bieden we aan naast het reguliere telefonische contact en het bezoek tijdens spreekuren op de polikliniek. Voordeel is dat u 24 uur per dag en 7 dagen per week vragen kunt stellen. Meer informatie hierover en het e-mailadres verstrekken de fertiliteitsassistentes tijdens de zogenaamde follikelspreekuren.

Naar boven

Impact

Naast de behandeling in het ziekenhuis heeft niet spontaan kinderen krijgen vaak impact op andere leefgebieden: werk, relatie, sociale leven, familieverbanden.

Veel gehoorde vragen en opmerkingen zijn:

  • “Ik zie overal om me heen vrouwen met dikke buiken”
  • “Waarom lukt het iedereen om zwanger te worden en ons niet?”
  • “Onze relatie staat soms best onder druk omdat het niet lukt om zwanger te worden”

“Wat eerst hoorde bij de slaapkamer is nu verplaatst naar het ziekenhuis, dat vind ik best lastig…”

  • “Onze ouders willen zo graag een kleinkind en het lukt ons maar niet…”
  • “Op mijn werk vind ik het lastig om er over te beginnen…”
  • “Mijn leidinggevende heeft moeite met mijn afwezigheid af en toe”
  • “Als ik in mijn omgeving hoor dat er iemand zwanger is probeer ik echt blij te zijn maar ik voel het niet…”

Als u (enkele van) bovenstaande uitspraken herkent, en u wilt er een keer over praten met iemand die onafhankelijk is en naar uw verhaal luistert en meedenkt, kunt u een gesprek aanvragen met onze medisch maatschappelijk werker. Bespreek het gerust met uw arts of verpleegkundige, deze zal u dan verwijzen.

Naar boven

Kosten van het vruchtbaarheidsonderzoek

Verminderde vruchtbaarheid binnen een relatie wordt behandeld als een probleem van beide partners, ongeacht wat de oorzaak is. Dit geldt ook voor de kosten. In de onderzoeksfase declaren wij daarom de ziekenhuiskosten bij de verzekeraars van beide partners. Dat doen we ook wanneer er geen onderzoek bij de man plaatsvindt en hij alleen een bijdrage levert aan het kennismakingsgesprek. Dit gebeurt volgens de richtlijnen die de overheid stelt. Alle ziekenhuizen, dus ook het het CWZ, zijn verplicht op deze manier te declareren. Uitzonderingen zijn niet mogelijk.

Behandeling in het buitenland

Ondergaat u een IVF of IVF/ICSI behandeling in een ziekenhuis in het buitenland, dan kan de reisafstand erg belastend zijn. U kunt dan in het CWZ terecht voor follikelmetingen en cyclisch gebonden hormonaal bloedonderzoek. Voor informatie hierover kunt u terecht bij een van de fertiliteitsassistentes: fertiliteit@verwijder-dit.cwz.nl.

Naar boven

Folders


Zoek op ziektebeeld