Scholingen

Bekijk hier het aanbod voor scholingen aan zorgpartners door CWZ.

Meerdaagse scholing WDH-CWZ 2023

Thema Groei

Na het succes in 2019 nodigen CWZ en de WDH Nijmegen e.o. u van harte uit voor de CWZ Meerdaagse op 19, 20 en 21 april 2023!
Dit is dé kans om een boeiend nascholingsprogramma te volgen met collega’s, om in een prettige ambiance en mooie omgeving kennis te maken en bij te praten met specialisten van CWZ.


De nascholing biedt u:
Verschillende workshops in het thema Groei! onder leiding van een huisarts-voorzitter en specialisten uit de vakgebieden: Gynaecologie, Kindergeneeskunde, Radiologie, Chirurgie, Longgeneeskunde en Ouderengeneeskunde.

Wanneer

19-21 april 2023 

Locatie

Château Holtmühle, Tegelen

Kosten

635 euro

Inschrijven

Inschrijven kan via deze link: vooraankondiging-meerdaagse-scholing-wdh-cwz-2023 

We zitten in principe VOL maar kunnen uw naam wel noteren op de reserve lijst.

Diagnostisch toetsoverleg

Het KCL organiseert in overleg met de huisartspraktijk periodiek een diagnostisch toetsoverleg (DTO). Dit is een informatie- en nascholingsavond waarbij klinisch chemici het aanvraaggedrag van de desbetreffende praktijk spiegelen en eventuele verbeterpunten bediscussiëren. Het doel van de DTO is om het aanvraaggedrag van huisartsen te toetsen aan de NHG richtlijnen. In de praktijk blijkt het een effectieve manier is om het aantal overbodige diagnostische tests van huisartsen te verminderen de kwaliteit van het diagnostisch handelen te verbeteren. Daarnaast volgt er een theoretisch deel in de vorm van scholingen en/of lab-quiz waarvan de onderwerpen van te voren met de huisartsen zijn afgestemd. Heeft u interesse in een dergelijke scholingsavond neem dan contact op met het Paul Geutjes, klinisch chemicus KCL. 

Tel024 365 88 82
Mail: p.geutjes@verwijder-dit.cwz.nl

Medische microbiologie

Ook vanuit de afdeling medische microbiologie worden regelmatig bijscholingen voor huisartsen georganiseerd. De mogelijkheden hiervoor zijn in de vorm van een DTO of  FTO (farmacotherapeutisch overleg). De artsen-microbioloog van het laboratorium microbiologie bieden al ondersteuning bij de organisatie van DTO/FTO’s over: Lyme, urineweginfecties, bacteriële huidinfecties, resistentie en doelmatig antibioticumgebruik, zoönosen, SOA en gastro-enteritis. In 2019 is dit pakket uitgebreid met de DTO’s schimmelinfecties en helicobacter pylori infecties.
Klik op de link voor een uitgebreid overzicht van de aangeboden DTO/FTO’s

Tel.: 024-365 7514
Mail: b.mulder@verwijder-dit.cwz.nl 

Scholing voor doktersassistenten

Voor de doktersassistenten organiseren wij jaarlijks een aantal scholingsavonden. Vooraf wordt er in overleg een programma samengesteld. In het algemeen geeft een klinisch chemicus, arts-microbioloog of patholoog een korte lezing en verzorgen de analisten het praktische onderwijs. Naast deze scholing krijgen de doktersassistenten een korte rondleiding om een beter beeld te krijgen over de logistieke processen. Heeft u interesse in een scholing neem dan contact op met onze coördinator zorgpartners.

Scholing bloedafname

Het KCL faciliteert de scholings- en bekwaamheidsverklaring veneuze bloedafname voor uw doktersassistent. Na een gebleken praktische bekwaamheid verzorgt de klinisch chemicus met het betreffende aandachtsgebied het theoretisch onderwijs. De leidinggevende van de afdeling bloedafname (KCL) beoordeelt de praktische bekwaamheid van zowel de veneuze bloedafname als de vingerprik. De geldigheid van de bekwaamheidsverklaring is 3 jaar.