Interview Anneke van Veen

Waarom ben je longarts geworden?
Als longarts kom je met allerlei soorten mensen in aanraking, van jong tot oud, van hele acute ziektebeelden tot chronische ziektebeelden. Ook de ziektes zijn variabel, soms betreft het de luchtwegen en soms het longweefsel. We komen in aanraking met luchtwegziekten, infectieziekten, maar ook met systeemziekten, rheumatologische aandoeningen, en oncologie. Kortom, wij hebben te maken met een relatief klein orgaan, maar dat orgaan is betrokken bij vele soorten aandoeningen. Je moet als longarts geïnteresseerd zijn in het hoe en waarom. Hoe werkt een ziekte, waarom is er sprake van bepaalde klachten, wat is het verband met andere bekende ziektes. Het hoe en waarom komt terug in ons uitgebreide longfunctie en inspanningsonderzoek, waar we precies kunnen zien waardoor mensen beperkt worden. Er zijn veel raakvlakken met andere vakken, dit komt terug in de interstitiele longziekten en systeemziekten. Hierbij is het van belang goed te communiceren en samen te werken met andere specialisten, zoals internisten en rheumatologen, KNO artsen en chirurgen. Bij mijn astma patienten is het een uitdaging de juiste diagnose te stellen, het juiste type astma vast te stellen en dan een persoonlijk behandelplan op te stellen. 10- 30% van de “astmapatiënten” blijken bij nadere analyse helemaal geen astma te hebben of krijgen er een andere diagnose bij als ze bij een astma specialist worden nagekeken. Bijna 50% van de astma patienten is onvoldoende gecontroleerd, zij denken dat de beperkingen en klachten die zij ervaren er gewoon bij horen, terwijl dat vaak heel behandelbaar is. Ik zie het als een uitdaging hierin verandering te brengen. Als longarts begeleid je mensen van begin tot eind, je analyseert de eerst de klacht, doet en interpreteert zelf het nodige onderzoek, en begeleidt zelf de behandeling. Als laatste is er een belangrijke rol in het begeleiden van patiënten met ernstige klachten en beperkingen of met een dodelijke ziekte, hierin een belangrijke rol spelen is mooi en dankbaar werk.

Wat mogen patiënten van jou verwachten?
Een patient mag van mij aandacht en tijd verwachten, een serieus onderzoek en een optimale behandeling, met een goede uitleg van wat er aan de hand is en een goed plan van aanpak. Ernstig zieke patienten mogen eerlijke en goede voorlichting verwachten met hulp in het maken van vaak moeilijke beslissingen en een goede begeleiding in de laatste levensfase.

Iets anders wat je graag wilt delen met de lezer? 
Ondanks dat mensen misschien beperkingen ervaren omdat ze ziek zijn of omdat ze ouder worden, is het belangrijk te blijven bewegen en te proberen de conditie met de beperkingen die er zijn zo optimaal mogelijk te houden. Bewegen en sporten is gezond voor lichaam en geest. Naast de hulp en medische begeleiding van artsen, hebben patienten ook zelf een belangrijke invloed op hun gezondheid, waarbij er op vele gebieden hulp en coaching beschikbaar is.