Interview Gini van Til

Waarom heb je dit beroep gekozen?
Ik ben verpleegkundig specialist geworden, omdat ik op deze manier mijn jarenlange cardiologische ervaring optimaal kan inzetten ten behoeve van patiënten met hartfalen. De combinatie van medische en verpleegkundige kennis, maakt dat ik veel voor patiënten met dit complexe ziektebeeld kan betekenen. Als VS mag ik zelfstandig diagnosen stellen, een behandelplan inzetten en medicatie voorschrijven. Naast dit medische deel van mijn werk, is het heel prettig dat ik de tijd kan nemen om de patiënt en familie te leren omgaan met de beperkingen van hartfalen.

Wat mogen patiënten van jou verwachten?
Ik vind het vooral belangrijk om voor de patiënt en de familie een laagdrempelig en betrouwbaar contact te kunnen zijn tijdens het gehele ziekteproces. Men kan van mij verwachten dat ik verantwoordelijkheid draag voor mijn handelen. Daar waar nodig zal er overleg zijn met de behandelend cardioloog. Mijn kennis van hartfalen en nieuwe ontwikkelingen daaromtrent zal up to date zijn.

Wat je nog verder nog graag kwijt wilt...
In 2013 mocht ik tot mijn grote verrassing de erepenning van CWZ in ontvangst nemen uit handen van de voorzitter van de Raad van Bestuur. Deze penning werd mij o.a. toegekend voor mijn enthousiaste inzet en bijdrage aan de ontwikkeling van de hartfalenpolikliniek tot wat hij nu is. Tevens voor de ontwikkeling van de Transmurale hartfalenzorg.