Infectiepreventie

Wie zijn we?

De afdeling infectiepreventie waakt ervoor dat infecties zoveel mogelijk worden voorkomen of worden ingedamd. De deskundigen infectiepreventie schrijven protocollen, geven adviezen over hygiënisch werken, gaan kijken waar dat beter kan, en geven op verschillende manieren voorlichting, (bij)scholing en instructies.

Maatregelen infectiepreventie

De afdeling infectiepreventie heeft als hoofddoel verspreiding van infecties te voorkomen bij patiënten en medewerkers. De deskundigen infectiepreventie geven advies op het gebied van hygiëne en infectiepreventie. Zij adviseren bijvoorbeeld bij de aanschaf van nieuwe bedden of als er een afdeling wordt verbouwd.

Bereikbaarheid

Afdeling
Infectiepreventie C70

Adres
Weg door Jonkerbos 100
6532 SZ Nijmegen

Postadres
Postbus 9015
6500 GS Nijmegen

Isolatie bij BRMO

Protocollen ter voorkoming van infecties

De deskundigen infectiepreventie stellen protocollen en richtlijnen op ter voorkoming van het verspreiden van infecties. Dit gebeurt volgens de richtlijnen van de Werkgroep Infectiepreventie (WIP) en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Bij nieuwe inzichten passen zij de protocollen of richtlijnen aan als dat nodig blijkt.

Isolatie besmette patiënt

Als er in het ziekenhuis een patiënt wordt verpleegd die besmet is geraakt met een bacterie of virus, dan neemt de deskundige infectiepreventie contact op met de betreffende afdeling. De deskundige zorgt ervoor dat de afdeling dan isolatiemaatregelen toegepast om te voorkomen dat er andere medepatiënten of medewerkers besmet raken. Lees meer over de maatregelen bij MRSA als deze MRSA-bacterie bij u wordt geconstateerd. MRSA maakt deel uit van de groep bijzonder resistente micro-organismen (BRMO).

Scholing en voorlichting infectiepreventie

De deskundigen infectiepreventie geven regelmatig scholing over of een toelichting op infectiepreventie. Bijvoorbeeld als er een nieuw protocol wordt ingevoerd of als een afdeling of bedrijfsonderdeel daar behoefte aan heeft. CWZ zet zich daarnaast al vele jaren in om handhygiëne te blijven verbeteren. Omdat goede handhygiëne een kwart van de ziekenhuisinfecties kan voorkomen.

Infectieregistratie

De afdeling voert een infectieregistratie uit. Bij het registreren van infecties bekijkt zij patiëntendossiers en wordt gekeken of iemand een infectie heeft opgelopen in het ziekenhuis. Bijvoorbeeld als gevolg van een operatie of het gebruik van een urinekatheter. Daarbij is het vanzelfsprekend dat er vertrouwelijk met alle patiëntengegevens wordt omgegaan. De zo verkregen gegevens vergelijkt CWZ met gegevens van vorige jaren en met gegevens van andere ziekenhuizen in Nederland. Als blijkt dat er een toename is van infecties, is het van belang dat er een verbeterplan wordt opgesteld samen met de betrokken afdeling. Als laboratorium heeft CWZ een meldingsplicht voor infectieziekten. Dit is in het kader van de Openbare Gezondheidszorg. Het kan dus gebeuren dat de GGD contact op neemt met u en/of uw huisarts om te achterhalen hoe u een bepaalde infectieziekte opgelopen kunt hebben. Zo wordt geprobeerd te voorkomen dat een besmettelijke ziekte verder wordt verspreid.

U verlaat hiermee de informatiepagina's over zorgprofessional sprong, t..

U kunt bij dit specialisme te maken krijgen met deze zorgprofessionals. Dit hangt af van uw situatie.

D
K
L
M
P
S
V