Gang van zaken

Afspraak maken diëtetiek

Als u onder behandeling staat van een CWZ-dokter, kan hij een afspraak bij de afdeling diëtiek aanvragen. Wij behandelen ook patiënten op de polikliniek. Wij verzoeken u bij een poliklinisch bezoek aan de afdeling het aanvraagformulier van de specialist en uw centrale registratiekaart mee te nemen.

Gang van zaken polikliniek

 • U meldt zich bij de balie van de afdeling.
 • Dan neemt u plaats in de wachtkamer.
 • Tijdens het eerste bezoek aan de diëtist zult u daarom veel vragen krijgen: over uw eetgewoontes, uw gezondheid, uw medische gegevens, uw verwachtingen en uw wensen.
 • Daarna maakt de diëtist een behandelplan en een persoonlijk advies. 
 •  In de volgende consulten zal de diëtist uitleg en informatie geven over voeding, deze aanpassen aan uw persoonlijke situatie en samen met u zoeken naar oplossingen voor eventuele knelpunten. Uiteraard zal zij u ook ondersteunen bij het opvolgen van het advies, bijvoorbeeld door middel van:
   • Handige tips voor het veranderen van uw eetgewoontes
   • Oefeningen en motivatietechnieken
   • Praktische informatie over wat er op het etiket staat en waar u welke producten kunt kopen
   • Suggesties voor speciale gelegenheden, zoals uit eten gaan, feestjes en op vakantie gaan

Onderzoek en behandeling op polikliniek

De afdeling diëtiek houdt zich ook bezig met dieet- of voedingsadviezen bij patiënten op de polikliniek. Deze patiënten hebben een verwijzing van een arts. Onze diëtisten doen onderzoek en stellen behandelplannen op. Deze worden besproken met de arts. De voedingsadviezen en dieetbehandeling worden uiteraard met de patiënt besproken. Tijdens de behandeling vindt er begeleiding plaats en zonodig wordt het behandelplan bijgesteld.

Afspraak afzeggen of wijzigen diëtetiek

Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd? Bel dan zo snel mogelijk de afdeling. Er kan dan nog een andere patiënt in uw plaats komen.

Eerstelijns diëtisten

Voor een goede begeleiding zijn er in CWZ afspraken gemaakt over welke categorie patiënten door de diëtist van CWZ worden begeleid, en welke worden doorgestuurd naar een diëtist in de eerste lijn. Eerstelijns diëtisten zijn: thuiszorg diëtisten, zelfstandig gevestigde diëtisten of een diëtist aangesloten bij uw huisartsenpraktijk.
Hieronder staat een overzicht van de categorie diëten die door de diëtist op de polikliniek van het CWZ wordt begeleid.

Behandeling tijdens opname

Tijdens opname in het ziekenhuis worden sommige patiënten verwezen naar onze afdeling. Dit gebeurt door een arts van CWZ. Wij bezoeken op werkdagen de verpleegafdelingen. Daarnaast wordt elke opgenomen patiënt (m.u.v. dagbehandeling en kraamafdeling) gecontroleerd op ondervoeding. Bij opname wordt gevraagd naar uw gewichtsverloop en eetlust. De verpleegkundige beoordeelt hiermee of er risico bestaat op een slechte voedingstoestand of dat u een slechte voedingstoestand heeft. Mocht dit het geval zijn, dan zal tijdens de opname ook een diëtist langskomen.