Bipolaire stoornissen spreekuur / lithium polikliniek

Op de polikliniek bipolaire stoornissen werken hulpverleners die gespecialiseerd zijn in bipolaire stoornissen en lichamelijke consequenties van langdurig lithium gebruik.
Een bipolaire stoornis (manisch-depressieve stoornis) is een chronische aandoening. Er zijn afwisselend perioden met depressieve klachten, perioden met manische klachten en perioden zonder klachten.
Een bipolaire stoornis vraagt van u en uw naasten vaak aanpassingen. De behandeling op onze polikliniek is erop gericht om u te helpen in evenwicht te blijven en ontregeling naar depressie of manie te voorkomen. De verpleegkundige en psychiater kunnen u hierin begeleiden en adviseren.
Een belangrijk doel van het spreekuur is terugvalpreventie; het voorkómen van een depressie of manie. Uw stemming alsmede het risico op ontregelen naar een manie of een depressie wordt tijdens het spreekuur beoordeeld.
Belangrijk is dat u en uw naasten voldoende informatie krijgen over een bipolaire stoornis. Uw naasten nemen bij de begeleiding een belangrijke plaats in. Uw naasten kunnen immers een beeld schetsen van hoe u in normale doen bent en weten goed hoe ontregelingen eruit zien. Ze zijn soms belangrijk bij vroege herkenning van een ontregeling naar een manie.

De verpleegkundige zorg wordt gegeven door de verpleegkundig consulenten:

 • Charlotte Remij
 • Vivie Bastiaanssen
 • Erna van den Bosch.

De psychiatrische zorg wordt geleverd door

 • Harm Jan Minkema
 • Sophie Bekmann
 • Else Bisseling.

De verpleegkundige zal u meestal eens in de 3 maanden ter controle zien. U blijft tenminste eenmaal per jaar onder controle bij de psychiater. De verpleegkundige probeert u zo goed mogelijk te leren omgaan met uw ziekte.

Maatregelen vanwege coronavirus

Door corona is de gang van zaken in CWZ anders. Lees meer over de maatregelen die we nemen voor uw en onze veiligheid.

Afspraken

Afspraak maken
Een collega psychiater, huisarts of andere arts verwijst u naar de polikliniek. De secretaresse van de polikliniek psychiatrie neemt contact met u op om een intake afspraak te maken.

Afspraak afzeggen of wijzigen
Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd? Bel dan zo snel mogelijk de polikliniek. Er kan dan nog een andere patiënt in uw plaats komen.

Bereikbaarheid

Afdeling
Polikliniek psychiatrie A15

Bezoekadres
Weg door Jonkerbos 100 6532 SZ Nijmegen

Postadres
Postbus 9015 6500 GS Nijmegen

Telefoon
024 365 82 05

Fax
024 365 73 64

Openingstijden
8.30 tot 12.45 uur en 13.30 tot 17.00 uur
Alleen op afspraak

Gang van zaken

 • Noteer eventueel de vragen die u wilt stellen en vraag uw partner of een directe naaste met u mee te komen.
 • Een eerste afspraak duurt ongeveer 1 tot anderhalf uur.
 • U meldt zich bij de balie van de polikliniek psychiatrie.
 • Daarna neemt u plaats in de wachtkamer.
 • Het eerste gesprek is met een psychiater of een arts in opleiding tot psychiater. Deze gaat specifiek op uw vraag en uw situatie in. Aan het eind van dit gesprek krijgt u zo mogelijk al een advies over diagnose en behandeling.
 • Het tweede gesprek is op het verpleegkundig spreekuur met een van onze verpleegkundig consulenten.
 • U krijgt hierna een behandeling op de polikliniek. Denk aan medicijnen en coachende gesprekken. Indien nodig is een opname mogelijk op de Medisch Psychiatrische Unit (MPU) of tijdelijke intensivering van contacten bij onze opname vervangende dag behandeling.

Met welke vragen kunt u terecht?

 • Uw aandoening en de bijkomende gevolgen;
 • Leefregels;
 • Gebruik van geneesmiddelen en omgaan met bijwerkingen;
 • Gewichtscontrole;
 • Herkennen van klachten en dreigende ontregeling;
 • Met behulp van cognitief gedragstherapeutische interventies leren omgaan met alle aspecten die samenhangen met de bipolaire stoornis;
 • Hoe te handelen bij toename van klachten; hoe een zo normaal mogelijk leven te leiden.

U verlaat hiermee de informatiepagina's over zorgprofessional remij, c.c.t..

U kunt bij deze polikliniek of dit team komen via deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt op deze polikliniek of bij dit team te maken krijgen met deze zorgprofessionals.

B
M
R
 • Remij, C.C.T.
  Specialistisch verpleegkundige psychiatrie/cognitief gedragstherapeutisch medewerker VGCt