Munnix, I.C.A.

Imke Munnix

Klinisch chemicus

hematologie

CV

Opleiding Doctoraal Gezondheidswetenschappen, Universiteit Maastricht. Afstudeerrichting Biologische Gezondheidkunde
  Assistent in Opleiding (promovendus) bij de capaciteitsgroep Biochemie, Cardiovascular Research Institute Maastricht (CARIM), Universiteit Maastricht
  Postdoctoraal onderzoeker bij de capaciteitsgroep Biochemie van de Universiteit Maastricht
  Klinisch Chemicus in opleiding, Atrium Medisch Centrum Parkstad, locatie Heerlen
Geboortedatum: 16-3-1979
Beroep uitgeoefend sinds: 1-10-2012
Werkzaam in CWZ sinds: 1-10-2012
   
Nevenactiviteiten  
Binnen CWZ: Lid van de stuurgroep samenwerking INRTD-CWZ
  Lid van de bloedtransfusie commissie
  Lid van de commissie Werving & Selectie van medisch specialisten
  Lid van de regionale commissie ‘Nieuwe Orale Anti-Coagulantia’ (NOAC’s)
  Adviserend Klinisch Chemicus van de trombosedienst
  Lid van de antistollingscommissie
Buiten CWZ: Bestuurslid van de VHL (Vereniging Hematologisch Laboratoriumonderzoek)
  Lid van de NVC (Nederlandse Vereniging Cytometrie), NVB (Nederlandse Vereniging Bloedtransfusie) en NVKC (Nederlandse Vereniging Klinische Chemie)
  Lid van de werkgroep research Santeon
Persoonlijk BIG-nummer AGB code: 03086281

BIG-registratie

Alle zorgverleners van CWZ zijn geregistreerd volgens de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG). Het BIG-register geeft duidelijkheid over de bevoegdheid van een zorgverlener. Heeft u vragen over de BIG registratie, stel deze dan aan uw zorgverlener, of kijk op de website van het BIG-register.

Deze zorgprofessional werkt voor deze specialismen.