Longkankerteam

Bij het longkankerteam komen vrouwen en mannen met een verdenking van longkanker. Doel is om snel vast te stellen of er sprake is van longkanker. Het spreekuur is onderdeel van de polikliniek longziekten.

Maatregelen vanwege coronavirus

Door corona is de gang van zaken in CWZ anders. Lees meer over de maatregelen die we nemen voor uw en onze veiligheid.

Afspraken

Afspraak maken
De huisarts of een CWZ-dokter (cardioloog, internist, neuroloog of KNO-arts) verwijst u naar de polikliniek. Bel de poli voor een afspraak. 

Afspraak afzeggen of wijzigen
Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd? Bel dan zo snel mogelijk de polikliniek. Er kan dan nog een andere patiënt in uw plaats komen.

Gang van zaken

 • U meldt zich bij Meldpunt 2B. Daar wijst de medewerker waar u kunt wachten.
 • Een doktersassistente roept u vervolgens op en brengt u naar een onderzoekskamer waar u plaats neemt. 

Longkankerteam

Het longkankerteam geeft u persoonlijke zorg. U ziet zoveel mogelijk dezelfde longarts en verpleegkundig consulent longoncologie. Daarnaast bestaat het longkankerteam uit:

 • longarts
 • verpleegkundig consulent longoncologie
 • radioloog
 • nucleair geneeskundige
 • radiotherapeuten
 • pathologen
 • chirurg
 • geriater
 • doktersassistenten

Verpleegkundig consulenten longoncologie

De verpleegkundig consulenten longoncologie zijn het vaste aanspreekpunt voor de patiënt. Met vragen kunt u tijdens kantooruren bij hen terecht. Zij zijn gespecialiseerd in het geven van voorlichting en begeleiding aan u en uw naasten. 

 • Marjolein Wittenberg
 • Jolanda van der Groes
 • Jolanda van der Mee

Bereikbaarheid

Afdeling
Longkankerteam, polikliniek longziekten B70, melden bij Meldpunt 2B. Neem uw legitimatiebewijs en registratiekaart mee.

Bezoekadres
Weg door Jonkerbos 100 6532 SZ Nijmegen

Postadres
Postbus 9015 6500 GS Nijmegen

Telefoon
024 365 82 40 (8.30 tot 17.00 uur)

Email
longoncologie@cwz.nl

Openingstijden
8.30 tot 17.00 uur

U verlaat hiermee de informatiepagina's over zorgprofessional mee, j.van der.

U kunt bij deze polikliniek of dit team komen met deze aandoeningen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze polikliniek of dit team komen voor deze onderzoeken. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze polikliniek of dit team komen voor deze behandelingen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze polikliniek of dit team komen via deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt op deze polikliniek of bij dit team te maken krijgen met deze zorgprofessionals.

M
W