Apotheek-klinische farmacie

Wie zijn we?

Als u patiënt bent in ons ziekenhuis, dan voorzien wij u uiteraard van de juiste medicatie. Maar ook als u weer naar huis mag, kunt u bij ons op elk moment uw juiste medicijnen ophalen.

CWZ zorginstellingen apotheek

De instellingen apotheek van het CWZ levert geneesmiddelen en farmaceutische zorg aan zorginstellingen in de regio.

Bent u als patiënt opgenomen in CWZ?
De afdeling klinische farmacie levert geneesmiddelen aan patiënten die in het CWZ liggen. Dit gebeurt altijd via de verpleegafdeling of behandelend arts. Lees meer >

Heeft u medicijnen nodig voor thuis?
Als u medicijnen voor thuis nodig heeft, kunt u terecht in de CWZ Apotheek. Dit is een poliklinische apotheek waar u direct na een polikliniekbezoek terecht kunt voor uw geneesmiddelen. U vindt de CWZ Apotheek vlak bij de hoofdingang. Lees meer >

Heeft u medicijnen nodig in de avonduren of het weekend?
In de avonduren en in het weekend kunt u terecht bij de dienstapotheek op het Spoedplein bij CWZ. Dit geldt ook voor de patiënten die onverwachts 's avonds ontslagen worden uit het ziekenhuis. Lees meer >

Contact

Telefoon
Klinische farmacie A16: 024 365 76 00
CWZ apotheek: 024 365 85 44
CWZ instellingen apotheek: 024 365 73 17
CWZ apotheek Waalsprong: 024 365 7005

Geef toestemming voor uitwisselen van medicijngegevens!

Voor een veilige behandeling is het belangrijk dat de artsen in het ziekenhuis weten welke medicijnen u gebruikt. CWZ maakt gebruik van het Landelijk Schakelpunt (LSP), een beveiligd netwerk waarop de meeste apotheken en huisartsen uit de regio zijn aangesloten. Als u bij het LSP toestemming heeft gegeven voor uitwisseling, dan kan CWZ voor uw afspraak in het ziekenhuis een overzicht opvragen van de medicijnen die u gebruikt. Uw toestemming geeft u bij uw apotheker of apotheekhoudende huisarts. Toestemming geven kan ook via de website www.ikgeeftoestemming.nl Geeft u liever geen toestemming? Vraag dan een medicatieoverzicht aan bij uw apotheek en neem dit mee als u naar het ziekenhuis gaat. Zo draagt u zelf bij aan een veilige behandeling. In de folder Mijn medicatieoverzicht leest u hoe u het medicatieoverzicht kunt gebruiken.

Folder apotheek

Laatste nieuws

U verlaat hiermee de informatiepagina's over zorgprofessional kramers, k.

U kunt bij dit specialisme te maken krijgen met deze zorgprofessionals. Dit hangt af van uw situatie.

B
F
K
L
P
R
S