Logopedie

De  afdeling logopedie in CWZ onderzoekt en behandelt (eventueel) de volgende probleemgebieden: slikproblemen, stemproblemen, taal- en/of spraakproblemen bij volwassenen, perifere/centrale aangezichtsverlamming, chronisch hoesten, chronisch boeren en aerofagie.

Maatregelen vanwege coronavirus

Door corona is de gang van zaken in CWZ anders. Lees meer over de maatregelen die we nemen voor uw en onze veiligheid.

Over de afdeling

Onderzoek en behandeling op polikliniek

Sommige patiënten worden op de afdeling logopedie onderzocht en/of behandeld, terwijl zij niet zijn opgenomen in het ziekenhuis. Een specialist in CWZ verwijst hen naar de afdeling logopedie. Dit geldt o.a. voor: 

  • patiënten met MS
  • patienten met de ziekte van Parkinson
  • patiënten met neurologische aandoeningen

De  afdeling logopedie in CWZ onderzoekt en behandelt (eventueel) de volgende probleemgebieden: slikproblemen, stemproblemen, taal- en/of spraakproblemen bij volwassenen, perifere/centrale aangezichtsverlamming, chronisch hoesten, chronisch boeren en aerofagie.

De afdeling logopedie van CWZ onderzoekt en behandelt geen kinderen met taal- spraakproblemen, wel bieden wij prelogopedie bij zuigelingen en begeleiding bij (zeer) jonge kinderen met voedingsproblematiek.

Poliklinische revalidatiebehandeling

Bij neurologische aandoeningen kan de revalidatiearts een behandeling in gang zetten. De patient krijgt dan hulp van een multidisciplinair team. Dit team bestaat uit: een fysiotherapeut, een logopedist, een ergotherapeut, een maatschappelijk werker, een psycholoog en een revalidatiearts. De revalidatiearts bepaalt welke therapie voor de patiënt nodig is.

Contact

Telefoon
024 365 84 80

Afdeling
Logotherapie C18, melden bij Meldpunt 1B. Neem uw legitimatiebewijs en registratiekaart mee.

Openingstijden
Maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 16.30 uur

U verlaat hiermee de informatiepagina's over zorgprofessional koppers, k.f.a.e..

U kunt bij deze polikliniek of dit team komen voor deze onderzoeken. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze polikliniek of dit team komen voor deze behandelingen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze polikliniek of dit team komen via deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt op deze polikliniek of bij dit team te maken krijgen met deze zorgprofessionals.

K
L