Interview Cathelijn van Koolwijk

Waarom gekozen voor dit beroep?
Ik wilde graag meer betrokken zijn bij het diagnostische stuk van de behandeling en meedenken over de beste behandeling voor de patiënt. Voorheen werkte ik als fysiotherapeut in het CWZ, waarbij je voornamelijk de behandeling uitvoert zoals de specialist die voorschrijft. Door de Masteropleiding Physician Assistant te volgen, ben ik nu degene die het voorstel doet voor verdere revalidatiebehandeling en dat vind ik erg leuk.

Wat kan ik betekenen voor de patiënt?
Bij een eerste contact zal ik de problemen en hulpvragen in kaart brengen. Ook leer ik door middel van een gesprek de patiënt kennen, zodat ik weet hoe zijn dagelijks leven eruit ziet en welke doelen er nagestreefd moeten worden. Met deze informatie kan ik, met ruggenspraak van de revalidatiearts, de beste behandeling voor de patiënt inzetten.

Overig / wat je verder nog graag kwijt wil.
Ik hoop dat de patiënt zich bij mij op zijn gemak voelt, dat hij zich serieus genomen voelt en dat hij het durft te zeggen als er iets niet goed gaat. Ook sta ik open voor feedback over mijn handelen en bejegening.