Interview Chris Hilkens

Waarom ben je klinisch geriater geworden? 
Ik houd van oudere mensen, en ik vind het fijn om te puzzelen en ingewikkelde problemen van meerdere kanten te bekijken. Mensen die bij een geriater komen zijn meestal kwetsbaar, door lichamelijke, maar ook psychische en/of sociale factoren. Als geriater heb je de taak en ook de mogelijkheid al die verschillende problemen gezamenlijk te analyseren. Je kunt dan uitleg geven over wat speelt, en welke mogelijkheden er (nog) zijn, en daarin adviseren en soms ook langduriger behandelen. Soms is zelfs alleen al het overzicht voor de patiënt en zijn omgeving voldoende om tot noodzakelijke besluiten en een behandelplan te komen. Je kunt het geriatrie onderzoek zien als een nieuw startpunt voor de verdere toekomst. Ik vind het heel fijn daarin een rol te kunnen en mogen spelen.

Wat mogen patiënten van jou verwachten? 
Dat ik hun probleem en situatie nauwgezet bekijk, en hen help om overzicht te krijgen en advies geef over de mogelijkheden tot het verbeteren van gezondheid, welzijn en levenskwaliteit. Dat ik daarbij breed zal kijken en ook hun eigen inbreng alsook die van de mensen in hun omgeving zal vragen. Dat ik goed met huisarts en andere hulpverleners zal proberen af te stemmen om het plan zoveel mogelijk kans van slagen te geven

Iets anders wat je graag wilt delen met de lezer? 
Er is ook op oudere leeftijd echt nog wel ruimte om tot verbetering te komen. Soms met belangrijke resultaten als meer zelfredzaamheid, beter lopen, betere stemming, minder verwardheid, betere afstemming van medicijnen, beter afstemming van zorg en zorgbehoefte ! Het geeft energie om daar naar te kijken en om daar energie in te steken.