Interview Jeanette Henrichs

Waarom ben je klinisch geriater geworden? 
Oud worden willen we allemaal, oud zijn is vaak een opgaaf. Oudere mensen hebben nogal eens meer dan één klacht. Zij denken maar al te vaak dat “het door de leeftijd komt en dat er toch niks meer aan te doen is”. Ik heb er plezier in om de uitdaging aan te gaan om te kijken of er wél mogelijkheden zijn die leiden tot verbetering van levenskwaliteit.

Wat mogen patiënten van jou verwachten? 
Ik probeer tijdens het polibezoek geriatrie samen met de patiënt en zijn of haar naaste te kijken naar wat de problemen (kunnen) zijn, waar de verbetermogelijkheden liggen. Bij ouderen kan enerzijds een klacht door meer oorzaken worden veroorzaakt en anderzijds een ziekte zich wat anders voordoen dan bij een jongere (bv verwardheid bij urineweginfectie, geheugenproblemen bij depressie). Daarom moet je als klinisch geriater samen met de patiënt als het ware een puzzel oplossen, om tot een goede diagnose, en, zo mogelijk, een goed behandelplan te komen. Om dat te bereiken moet ik vooral goed luisteren, de juiste vragen stellen en gedegen onderzoek doen, met respect voor wensen en eigenheid van de degene die tegenover mij zit.