Pre-operatief spreekuur

Voordat u een geplande operatie ondergaat, bezoekt u het pre-operatieve spreekuur, bij de polikliniek anesthesiologie. Door middel van een vragenlijst, gesprek en lichamelijk onderzoek bepaalt de anesthesioloog, in overleg met u, welke vorm van anesthesie (verdoving) in uw situatie het beste toegepast kan worden en welke voorbereidingen nodig zijn. 

Maatregelen vanwege coronavirus

Door corona is de gang van zaken in CWZ anders. Lees meer over de maatregelen die we nemen voor uw en onze veiligheid.

Over de afdeling

Afspraken

Geplande operatie
U kunt van 8.00-12.30 uur en van 13.10-16.30 uur op afspraak gebeld worden door de anesthesist (voorheen inloopspreekuur).  Dit kan alleen als u niet onder behandeling bent bij een cardioloog, neuroloog, longarts of internist.

Of u voor het telefonisch spreekuur in aanmerking komt is afhankelijk van uw algemene gezondheidstoestand. Komt u niet voor het telefonisch spreekuur in aanmerking dan maakt de doktersassistente een afspraak voor uw op de polikliniek anesthesiologie B02 voor het afspraakspreekuur. De anesthesioloog heeft dan meer tijd om uw gezondheidssituatie te beoordelen en de vorm van anesthesie met u te bespreken.

Spoedoperatie
Bij een spoedoperatie wordt de anesthesie zo mogelijk met u besproken op de afdeling. Lukt dit niet en is het niet mogelijk dat de anesthesioloog u nog bezoekt op de verpleegafdeling, dan worden uw gegevens door de operateur met de anesthesioloog besproken. Voor de operatie kunt u altijd nog vragen aan de anesthesioloog stellen in de voorbereidingsruimte van de operatiekamer. 

Gang van zaken pre-operatief spreekuur

  • Als u 65 jaar of ouder bent laat u een 'hartfilmpje' (ECG) maken op de hartfunctie-afdeling B26. U kunt hier zonder aanvraag en afspraak terecht.
  • Voordat u het pre-operatief spreekuur bezoekt gaat u langs de Medicijnregistratie B80. Heeft u een telefonische afspraak met de anesthesist dan wordt u door de medicijnregistratie gebeld.
  • Als u naar het pre-operatief spreekuur wordt verwezen, kunt u thuis digitaal de pre-operatieve vragenlijst invullen via 'mijn CWZ' en 'Digi D met sms-code' en ter voorbereiding alvast de folder 'Anesthesie bij volwassenen' of 'Verdoving (anesthesie) bij kinderen' lezen.
  • Als het niet mogelijk is om thuis digitaal de pre-operatieve vragenlijst in te vullen is dit ook mogelijk om in het ziekenhuis in te vullen. Bij de polikliniek anesthesiologie B02 kunt u een inlogcode ophalen. Daarna verwijzen wij u door naar de computers in het ziekenhuis waar u de vragenlijst kunt invullen.

Voor een telefonisch consult moet de vragenlijst al ingevuld zijn in CWZ met behulp van de inlogcode. Of thuis met behulp van Digi-D met SMS verificatie.

  • U meldt zich daarna bij de balie van de polikliniek anesthesiologie B02. Hierna neemt u plaats in de wachtruimte en wordt u binnen geroepen als u aan de beurt bent.
  • Daarna heeft u een gesprek met de anesthesioloog (of de anesthesioloog in opleiding). De anesthesioloog bespreekt met u uw algemene gezondheidstoestand en verricht eventueel lichamelijk onderzoek.
  • De anesthesioloog laat zo nodig aanvullend onderzoek doen, zoals bijvoorbeeld bloedonderzoek, een hartfilmpje (ECG), een röntgenfoto van de longen (thoraxfoto) of een consult bij een andere specialist.
  • De anesthesioloog bepaalt, in overleg met u, welke vorm van anesthesie (verdoving) het beste toegepast kan worden en welke voorbereiding er nodig zijn. Bij voorbereidingen (die soms thuis al starten) behoren bijvoorbeeld nuchter zijn voor de operatie. Maar ook uw medicijngebruik, zoals bijvoorbeeld op tijd stoppen met het gebruik van bloedverdunners, diabetesmedicatie of plaspillen etc. 
  • De anesthesioloog geeft u, indien nodig, een brief mee met hierin de gemaakte afspraken. Deze brief is ook terug te lezen in 'Mijn CWZ'. 
  • De dag na uw bezoek aan het pre-operatieve spreekuur krijgt u een mail waarin u verwezen wordt naar de folder 'Anesthesie bij volwassenen' of 'Verdoving (anesthesie) bij kinderen'. Deze kunt u ook op deze manier raadplegen.

U verlaat hiermee de informatiepagina's over zorgprofessional geuze, j.c..

U kunt bij deze polikliniek of dit team komen via deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt op deze polikliniek of bij dit team te maken krijgen met deze zorgprofessionals.

C
D
G
H
K
L
M
N
P
S
T
W