Interview Anna Fischer

Wat kan ik voor u betekenen? 
Als je in een ziekenhuis terecht komt, kan het leven tijdelijk of blijvend erg veranderen. Zaken die eerst zo van zelfsprekend leken blijken dat nu opeens niet meer te zijn. Dat kan allerlei emoties en vragen oproepen. Het is dan misschien fijn om er eens met iemand over te praten. Om gewoon een keer uw hart te luchten of de dingen op een rijtje te zetten. Om met iemand anders dan met familie en vrienden te kijken naar wat er speelt en naar de toekomst. 
Soms sta je voor moeilijke beslissingen. Ik kan helpen om de kluwen van belangen en emoties te ontwarren, zodat u uw keuze helderder kunt maken. Daarbij ga ik altijd uit van wat voor u belangrijk is, vanuit uw levensovertuiging, al dan niet religieus. Medewerkers kunnen door gebeurtenissen op het werk of in hun privéleven het gevoel hebben dat ze er alleen niet meer zo goed uitkomen. Ook zij zijn van harte welkom.

Belangrijkste drijfveren in mijn werk? 
Die kan ik het best omschrijven als compassie met mensen die het moeilijk hebben. Dat het leven niet altijd makkelijk is, heb ik zelf ook wel ervaren op bepaalde momenten in mijn leven. En hoe fijn het kan zijn als er iemand is op wie je mag steunen, die je kan helpen je weg weer te vinden. Ik hoop zelf ook zo iemand te kunnen zijn voor anderen.

Inspirerende boeken

  • Anselm Grun: Spiritualiteit van beneden 
  • Deepak Chopra: Leven zonder grenzen 
  • Henri Nouwen: Binnen geroepen 
  • Eckhart Tolle: De kracht van het NU 
  • Pim van Lommel: Eindeloos bewustzijn