Meer over Mimount Ezzahouani

Wat kan ik voor u betekenen? 

Als zorgconsulent allochtone patiënten heb ik een verbindende rol tussen zorgverlener en u als allochtone patiënt. Ik vertaal en verhelder de communicatie over en weer. Want vaak wordt die beïnvloed door culturele waarden. Het is uw belang om iets goed te begrijpen en het is het belang van de zorgverlener om iets goed uit te leggen. Ik kan eraan bijdragen dat er geen misverstanden of conflicten ontstaan. Als je een goede kijk hebt op ieders leefwereld, kun je beter omgaan met regels, afspraken en verwachtingen. Soms is het gewoon prettig wanneer je als patiënt iemand bij je hebt uit de eigen cultuur. Ik ondersteun u hierbij graag.

Belangrijkste drijfveren in mijn werk? 

De belangrijkste drijfveer in mijn werk is de waardering die ik krijg. Dat kan zijn van patiënten en hun familieleden, maar ook van zorgverleners en collega’s. Het geeft mij voldoening als ik voor een ander iets kan betekenen. Zeker omdat een ziekenhuis voor veel mensen een vreemde omgeving is met soms onbegrijpelijke regels en afspraken. Ik vind het belangrijk om aan een zorgverlener of collega de beleving van een allochtone patiënt of zijn familie uit te leggen. Het is fijn wanneer ik kan ondersteunen in situaties die voortkomen uit wederzijdse onbekendheid met gewoonten en gebruiken.

Terug naar profielpagina over Mimount Ezzahouani